Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så jobbar länsstyrelsen med tillsyn utifrån den nya pandemilagen

Kristina Jansson länsstyrelsen

Länsstyrelsens nya enhet för tillsyn av den tillfälliga pandemilagen bedriver tillsyn i enlighet med den nya lagen som ska hindra smittspridningen av covid-19. Kristina Jansson är tillförordnad chef för enheten. "Urvalet av vilka kontroller vi gör på plats hos verksamhetsutövare görs utifrån information som vi får in från bland annat kommuner, verksamhetsutövare och allmänhet, berättar hon."

Fredag den 8 januari fattade länsstyrelsen beslut om en ny enhet, Enheten för tillsyn av den tillfälliga pandemilagen. Enheten är tillsatt för att effektivt kunna bedriva tillsyn i enlighet med den nya tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19.

Den nya enheten består av befintlig personal på länsstyrelsen och där ingår fem tillsynshandläggare med erfarenhet av tillsyn från bland annat miljö- och djurskyddsområdet. Expertkompetens från veterinärenheten, rättsenheten och kommunikations- och stabsenheten är också knuten till arbetet.

Kristina Jansson, chef för landsbygdsavdelningen, du leder arbetet som tillförordnad chef för enheten. Hur bedrivs arbetet i det här initiala skedet?

Vi har satt oss in i regelverket och säkerställt att vi har personal och organisation på plats för att genomföra vårt uppdrag. Vi hanterar nu de ärenden som kommer in till myndigheten med anledning av den nya lagen och föreskrifterna. Det kommer många frågor från verksamhetsutövare som vill veta vad som gäller för deras verksamhet. Även allmänheten hör av sig och vill ge oss upplysningar om var det finns trängsel och bristande efterlevnad av gällande lagstiftning.

Hur går tillsynen till?

En stor del av arbetet går ut på att informera verksamheter om vad som gäller så att de kan följa reglerna. Vi arbetar utifrån att verksamhetsutövare ska genomföra åtgärder frivilligt efter information och råd från oss. Om vi får kännedom om brister kontaktar vi verksamhetsutövaren för att säkerställa att reglerna följs. Som en sista åtgärd har vi möjlighet att utfärda förelägganden och förelägganden förenade med viten.

Vilka utmaningar ser du?

Det här är en helt ny lagstiftning och en ny uppgift för länsstyrelsen och den behöver hanteras på ett rättssäkert sätt. En utmaning just nu är att svara på alla frågor vi får från verksamhetsutövare som vill följa lagar och regler. En annan utmaning är att kunna nå ut till de verksamheter där vi gör mest nytta ur ett smittskyddsperspektiv.

Vilka positiva förutsättningar ser du att länsstyrelsen har för uppgiften?

Vi är vana vid tillsyn och har bra kontaktvägar till smittskyddsläkaren och kommunerna. Det underlättar vårt arbete.

Kontakt