Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadskonferens med omställningskraft på agendan

byggande

Den 15 december hölls årets regionala bostadskonferens på temat Omställningskraft. "Omställningskraft kommer, när människa och system kombineras för nya hållbara lösningar", sade landshövding Göran Enander, som bjöd in till konferensen tillsammans med Rådet för hållbara städer. (Foto: User_76523/ Mostphotos)

Omställningskraft var temat för årets regionala bostadskonferens den 15 december. Landshövding Göran Enander bjöd in till konferensen tillsammans med ”Rådet för hållbara städer”.

Samtliga av länets kommuner växte under 2019 och befolkningen förväntas öka även under det här året. Just befolkningsökningen var en av flera goda förutsättningar för länet, som Göran Enander lyfte fram i sitt inledningsanförande.

– Utöver den goda befolkningstillväxten har vi ett gynnsamt geografiskt läge med närhet till huvudstadsregionen. Vi ser viktiga infrastruktursatsningar framför oss och en fortsatt hög byggtakt. Likaså skapar våra två universitet, tillsammans med en kunskapsintensiv industri, goda förutsättningar för länet. Men den pågående pandemin gör utvecklingen mer svårbedömd, sade Göran Enander.

Att skapa omställningskraft, menar han, är avgörande för en fortsatt gynnsam utveckling. Omställningskraft kommer, när människa och system kombineras för nya hållbara lösningar.

– Genom samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle skapas en hållbar samhälls- och stadsutveckling. Innovationsmiljön i Uppsala län skapar förutsättningar för att hitta hållbara lösningar på de samhällsutmaningar som vår tillväxt ger upphov till.

Att det behövs byggas bostäder som människor har råd med, var en annan punkt som Göran Enander lyfte. Och han välkomnade den bostadssociala utredning som pågår just nu.

– Länsstyrelserna har ett uppdrag att motverka vräkningar av barnfamiljer. Och detta är särskilt angelägna frågor då många människor har fått en förändrad ekonomisk situation med anledning av pandemin, sade Göran Enander.

Under bostadskonferensen pratade också Enköpings, Tierps och Uppsalas kommuner om temat ”Hållbara livsmiljöer i framtidens samhällsutveckling”. Ett positivt exempel som lyftes fram var medborgardialog.

Andra ämnen som lyftes från Länsstyrelsen Uppsala län under konferensen var bland annat vatten- och elförsörjning. Åsa Blomster, planhandläggare på länsstyrelsen pratade om regional vattenförsörjning och Anna Karlsson, klimat-och energisamordnare på länsstyrelsen pratade om eleffektsutbyggnadens betydelse för utvecklingen i länet.

Riksarkitekt Helena Bjarnegård, som är ordförande i ”Rådet för hållbara städer”, modererade dagen och höll ett föredrag på temat omställningskraft.

– Det var väldigt upplyftande att höra kommunerna i länet prata om sina projekt. Länet ligger långt framme och det finns mycket övriga Sverige kan inspireras av i Uppsala län, sade Helena Bjarnegård.

Kontakt