Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbetalning av jordbruksstöd pågår under december

traktor på en åker

Utbetalning av jordbruksstöd pågår under december. Totalt betalas nära 10 miljarder kronor ut innan årsskiftet.

Den 4 december började Jordbruksverket sina slututbetalningar av 2020 års gårdsstöd samt flera andra jordbrukarstöd och ersättningar. Totalt betalas nära 10 miljarder kronor ut innan årsskiftet.

– De här pengarna är viktiga för att lantbruksföretagen ska vara lönsamma och producera livsmedel till rimliga priser. Pengarna betalas ut till lantbrukarna, men i förlängningen är stöden även till nytta för konsumenterna, säger Kristina Jansson, avdelningschef på Länsstyrelsen Uppsala län.

Direktstöd, som inkluderar gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare, började att betalas ut den 4 december och de allra flesta kommer att få sina slututbetalningar före jul.

När det gäller slututbetalningar av miljöersättningar för 2020 så har de flesta under hösten fått en delutbetalning som omfattar 85 procent av stödbeloppet. Den 4 december påbörjades även slututbetalningarna för miljöersättningar 2020.

– För en del kan slututbetalningen tyvärr komma att dröja, eftersom tidigare år behöver handläggas först. Det här kan till exempel gälla dig som haft kontroll, ändrade block id:n eller blockarealer, säger Kristina Jansson.

Kontakt