Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansök om fana - ansökan 2021

Svenska flaggan vajar på sin stång mot en blå himmel. 

Föreningar i Uppsala län som vill ansöka om svensk fana för utdelning på nationaldagen 6 juni 2021 ska skicka in sin ansökan senast 1 januari 2021.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar varje år ut ett antal fanor till föreningar och organisationer i landet. Några av fanorna delas ut av H.M. Konungen vid det traditionella firandet av Nationaldagen på Skansen i Stockholm den 6:e juni. Andra fanor överlämnas av Uppsala läns landshövding vid lokala firanden i respektive kommun eller på annat sätt.

Det är inte längre möjligt för föreningar att ansöka om flagga från Stiftelsen Sveriges Nationaldag, utan enbart fana.

Observera att privatpersoner inte kan ansöka om en fana, utan bara föreningar och organisationer.

Ansökan ska vara Stiftelsens kansli tillhanda senast 1 januari 2021.

Mer information och ansökningsblanketter finns på webbplatsen för Stiftelsen Sveriges Nationaldag Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag tar emot ansökningarna, sedan skickar de en lista till respektive Länskommitté, där Landshövdingen ingår. Länskommittén gör en prioritering bland ansökningarna.

Kontakt

Stiftelsen Sveriges Nationaldag
Telefon: 08-786 62 69
E-post: nationaldagen@riksdagen.se

Kontakt