Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Antibiotikaresistens en global hälsoutmaning

En hund en basset, blir undersökt av en veterinär

Spridningen av resistenta bakterier hos både djur och människor måste motverkas. Överdriven eller felaktig användning av antibiotika har gjort att bakterier utvecklat resistens mot en eller flera typer av antibiotika.

För snart 100 år sedan upptäcktes antibiotikan och sedan dess har den varje dag räddat många liv i hela världen. Överdriven och även felaktig användning av antibiotika har gjort att bakterier utvecklat resistens mot en eller flera typer av antibiotika. Det betyder att det då inte längre går att behandla med de typerna av antibiotika. Utvecklingen av antibiotikaresistens är en allvarlig hälsoutmaning för hela världen.

Vi behöver ha tillgång till fungerande antibiotika för både människor och djur, såväl lantbruksdjur som sällskapsdjur. Utan antibiotika kan en enkel operation eller sjukdom vara direkt livshotande. Den pågående antibiotikaveckan, 13 till 19 november, vill uppmärksamma insatser för att motverka antibiotikaresistens. Det är världshälsoorganisationen (WHO) som står bakom den internationella antibiotikaveckan.

Länsstyrelsens uppdrag är att aktivt arbeta med att motverka felaktig antibiotikaanvändning genom kontroller av vårdhygienen hos verksamma veterinärkliniker. Hygienplanens uppgift är att använda god hygien för att minska smittor mellan djur och människor och att djur som misstänks bära på resistenta bakterier kan identifieras och isoleras så de inte sprider smittan vidare. Ett annat uppdrag är kontroll av läkemedel på gårdar för att kontrollera att antibiotika bara används när det är nödvändigt i besättningarna.

– Vi jobbar mycket med informationsinsatser för att lyfta vikten av ansvarsfull antibiotikaanvändning och riskerna med antibiotikaresistens i samband med tillsyn av veterinärer, säger Mira Amin, länsveterinär hos Länsstyrelsen Uppsala län.

Alla måste hjälpas åt att motverka spridningen av resistenta bakterier hos både djur och människor. Sverige har i jämförelse med andra länder ett gott läge när det gäller antibiotikaanvändningen hos djur. Användningen är mycket låg.

– Antibiotika ska användas med omtanke och bara när det behövs. Antibiotikaresistensen ökar om vi människor inte tar hänsyn till användningen av den både på djur och människor. Den ska inte användas i onödan. Vi veterinärer tar gärna en dialog när djurhållare har funderingar kring ämnet, säger Mira Amin.

Kontakt