Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Publiktaket på 50 personer förlängs

Röda tomma stolar

Publikgränsen på max 50 personer blir kvar i Uppsala län till åtminstone den 23 november. Det beslutet fattade länsstyrelsen i dag. Slutdatumet är satt i avvaktan på regeringens eventuella beslut om max 8 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Länsstyrelsen beslutade den 29 oktober om ett lokalt förbud mot fler än 50 deltagare inom länet. Förbudet gäller oavsett plats, sammanhang eller vidtagna smittskyddsåtgärder, vilket inkluderar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsställen. Förbudet har gällt till och med den 17 november.

Dagens beslut från länsstyrelsen innebär att förbudet förlängs till och med den 23 november. Slutdatumet är satt i avvaktan på regeringens ytterligare begränsningar om max 8 personer, som kan komma att gälla från den 24:e.

– Det är en fortsatt allvarlig situation i länet, både vad gäller smittspridning och belastning på sjukvården. Därför är det inte läge att nu öppna upp för större arrangemang. Utifrån regeringens besked kan vi behöva diskutera behov av ytterligare åtgärder, säger landshövding Göran Enander.

Länsstyrelsens beslut är fattat efter samråd med länets krissamverkansråd, där bland andra länets kommuner, Region Uppsala och andra myndigheter ingår. Beslutet kan komma att förlängas ytterligare utifrån omvärldsläget.

Vad innebär regeringens förslag till ändringar i promemorian om "Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar" med fler än åtta deltagare

I promemorian lämnar regeringen förslag som innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare förbjuds. Undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Regeringen bedömer att det nuvarande undantaget där 300 personer tillåts i en sittande publik ska behållas. Förslaget har remitterats och remissvar ska inges senast den 19 november 2020 kl. 15.00. Om regeringen beslutar i enlighet med förslaget träder det i kraft den 24 november 2020.

Varför beslutar Länsstyrelsen om en förlängning nu och varför till och med den 23 november?

Smittspridningen är fortsatt hög och trots vidtagna regionala åtgärder har den inte minskat. Det är nödvändigt med att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Begränsningen gäller för närvarande till och med 23 november 2020. Länsstyrelsen fortsätter följa läget noggrant och vid behov kan länsstyrelsen komma att fatta ytterligare beslut.

Vad innebär länsstyrelsens beslut för verksamhetsutövare?

Vårt beslut innebär att man i Uppsala län inte får anordna allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som har fler än 50 deltagare under perioden som föreskriften gäller.

Det är polisen som bedömer vad som är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Vad innebär länsstyrelsen beslut för idrottsevenemang?

Vårt beslut innebär att offentliga tillställningar i form av idrottsevenemang inte får samla fler än 50 deltagare. Det nationella undantaget som börjar gälla 1 november 2020 och som tillåter högst 300 deltagare på liknande arrangemang gäller alltså inte inom Uppsala län. Här är istället maxantalet deltagare fortfarande 50.

Vad innebär länsstyrelsens beslut för restauranger och andra serveringsställen?

Vårt beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på restauranger och andra serveringsställen inte får samla fler än 50 deltagare. Den vanliga verksamheten påverkas alltså inte, men däremot kan restaurangen t.ex. inte anordna en konsert med en större publik än 50 personer. Det nationella undantaget som inte begränsar antalet deltagare på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller alltså inte i Uppsala län. Här är istället maxantalet deltagare 50.

Vad innebär länsstyrelsens beslut för andra verksamheter, t.ex. butiker och köpcentrum?

Vårt beslut omfattar bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Butiker, köpcentrum, frisörsalonger m.m. omfattas inte av dessa krav, och därför inte heller av vår föreskrift. Däremot gäller ju de vanliga allmänna råden från Folkhälsomyndigheten för alla verksamheter.

Hur länge gäller länsstyrelsens föreskrift?

Förbudet gäller från och med den 1 november 2020 och just nu till och med den 23 november 2020. Vi kommer att följa det epidemiologiska läget noggrant eftersom det är det som avgör hur länge begränsningarna är nödvändiga. Förbudet kan därför komma förlängas ytterligare.

Vad händer om någon anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än 50 deltagare?

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än 50 deltagare och den som anordnar en sådan kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

Vad är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?

Som allmänna sammankomster räknas bland annat sådana demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Exempel på offentliga tillställningar är idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Privata tillställningar eller folksamlingar med folk som helt oorganiserat vistas på ett torg eller på allmänna färdmedel omfattas inte av begreppen (2 kap. 1-3 §§ OL).

Var söker jag om tillstånd?

Den som vill anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten.

Är det Länsstyrelsen som beslutat om begränsning på åtta personer per sällskap?

Nej det är Folkhälsomyndigheten som har tagit detta beslut. För att motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till åtta personer och att publik vid till exempel konserter måste sitta ner.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen Länk till annan webbplats.

Varför beslutar ni inte om inskränkningar i kollektivtrafiken istället?

Länsstyrelsen har inte möjlighet att införa restriktioner i kollektivtrafiken. Företag som anordnar buss-, tåg- eller sjöresor bestämmer vilka regler som gäller med företagets färdmedel. Regeringen har nyligen tagit upp diskussionen om en ny pandemilag som ger dem den befogenheten.

Kontakt