Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans mot våld i hemmet ny kampanj

Kampanbild med texten: Våga berätta. Det finns hjälp att få! Kontakta socialtjänsten i din kommun, eller ring Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Du kan vara ananym. Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna - Tillsammans mot våld.

Bild: Gullers Grupp

Risken för våld i hemmet ökar under coronapandemin. Vardagen begränsas för många och påverkar individer på ett negativt sätt. För att stärka arbetet mot våld i nära relationer har länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten tagit fram kampanjen Tillsammans mot våld.

Råd och rekommendationer i samband med covid-19-pandemin har på olika sätt förändrat vardagen för många. I samband med att allt fler arbetar hemifrån och inte umgås i sina vanliga nätverk minskar skyddsfaktorer som till exempel kontakt med vänner, kollegor och grannar. Riskfaktorer som isolering, försämrad ekonomi, arbetslöshet ökar. Det påverkar både den fysiska och psykiska hälsan.

–Det är mycket viktigt att alla följer gällande råd och rekommendationer, allt för att minska smittspridningen. Men samtidigt ger pandemin bieffekter som gör att många människor blir extra utsatta när skyddsfaktorerna minskar. Vi hoppas att vår nationella kampanj når ut till de här utsatta grupperna, som har rätt till både stöd och hjälp, säger Sabina Carlsson, regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid, Länsstyrelsen Uppsala län.

Länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten arbetar med regeringens nationella strategi att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelserna har dessutom ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för att strategin ska få genomslag i länen genom att stödja kommunerna i deras våldsförebyggande arbete.

– Vi myndigheter gör det här tillsammans för att visa och poängtera att våld är ett allvarligt samhällsproblem. Kampanjen Tillsammans mot våld är en del. Att stödja länets kommuner med lokal information så att de når ut till utsatta grupper är en annan del. Vi ska även tala direkt till våldsutsatta och våldsutövare på olika sätt, säger Sabina Carlsson.

Kontakt