Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fjäderfä måste skyddas mot fågelinfluensa håll dem inomhus

Fjäderfä måste skyddas mot fågelinfluensa håll dem inomhus

Fågelinfluensa har påträffats i flera europeiska länder och nu höljs skyddsnivån från 1 till 2 i Sverige. Sjukdomen är mycket smittsam mellan fåglar. Därför höjs skyddsnivån och fjäderfä ska hållas inomhus.

Fågelinfluensa har påträffats i flera europeiska länder den senaste tiden och Jordbruksverket (SJV) höjer skyddsnivån från 1 till 2 i ett förebyggande syfte för att skydda tama fjäderfän mot sjukdomen.

Fågelsjukdomen orsakas av ett influensavirus och som är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfågel.

Fågelinfluensa är en epizootisjukdom som lyder under epizootilagen. En epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa.

– Det är angeläget att vi skyddar våra fjäderfän mot smitta. Fjäderfä ska hållas inomhus och om man märker att de verkar sjuka är det viktigt att snarast kontakta veterinären, säger Lena Malm länsveterinär vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att förmedla information från Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). De stora kommersiella fjäderfäbesättningarna är i regel lätta att nå ut med information till. De har ofta en hög nivå på sin biosäkerhet. Det är alla åtgärder som djurägaren vidtar för att minska risken att sjukdomar kommer in i besättningen eller sprids till andra besättningar.

– Vi vill särskilt nå ut till alla med små hobbybesättningar för att sprida informationen om de nya skyddsnivåerna så brett som möjligt, säger Lena Malm, länsveterinär vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Mer information om sjukdomen och utbrottet finns på Jordbruksverkets och SVA:s webbplatser.

Kontakt