Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt publiktak på 50 personer efter beslut från länsstyrelsen

Publiktak tomma läktare

Publikgränsen på max 50 personer kvarstår i Uppsala län efter den 1 november. Det blir följden av ett beslut från Länsstyrelsen Uppsala län i dag. Beslutet är fattat mot bakgrund av det allvarliga läget med allmän smittspridning av det nya coronaviruset.

Från den 1 november tillåter regeringen max 300 sittande deltagare vid kultur- och idrottsevenemang. Länsstyrelsen har dock i dag den 29 oktober fattat ett lokalt beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet gäller oavsett plats, sammanhang eller vidtagna smittskyddsåtgärder, vilket inkluderar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsställen.

Beslutet är fattat av länsstyrelsen efter samråd med länets krissamverkansråd samt Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation, mot bakgrund av det allvarliga smittspridningsläget samt belastningen på sjukvården.

– Det är viktigt att nu på bred front begränsa smittspridningen i Uppsala län. Dagens beslut är ett led i detta, säger landshövding Göran Enander.

Beslutet gäller till och med den 17 november men kan komma att förlängas utifrån utvecklingen av smittspridningen.

Länsstyrelsens beslut om föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av det nya coronaviruset Pdf, 266 kB.

Vad innebär länsstyrelsens beslut för verksamhetsutövare?
Vårt beslut innebär att man i Uppsala län inte får anordna allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som har fler än 50 deltagare under perioden som föreskriften gäller.

Vad innebär länsstyrelsen beslut för idrottsevenemang?
Vårt beslut innebär att offentliga tillställningar i form av idrottsevenemang inte får samla fler än 50 deltagare. Det nationella undantaget som börjar gälla 1 november 2020 och som tillåter högst 300 deltagare på liknande arrangemang gäller alltså inte inom Uppsala län. Här är istället maxantalet deltagare fortfarande 50.

Vad innebär länsstyrelsens beslut för restauranger och andra serveringsställen?
Vårt beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på restauranger och andra serveringsställen inte får samla fler än 50 deltagare. Den vanliga verksamheten påverkas alltså inte, men däremot kan restaurangen t.ex. inte anordna en konsert med en större publik än 50 personer. Det nationella undantaget som inte begränsar antalet deltagare på sådana serveringsställen som omfattas av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller alltså inte i Uppsala län. Här är istället maxantalet deltagare 50.

Vad innebär länsstyrelsens beslut för andra verksamheter, t.ex. butiker och köpcentrum?
Vårt beslut omfattar bara allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Butiker, köpcentrum, frisörsalonger m.m. omfattas inte av dessa krav, och därför inte heller av vår föreskrift. Däremot gäller ju de vanliga allmänna råden från Folkhälsomyndigheten för alla verksamheter.

Hur länge gäller länsstyrelsens föreskrift?
Föreskriften gäller från och med 1 november 2020 till och med 17 november 2020. Vi kommer att följa det epidemiologiska läget noggrant eftersom det är det som avgör hur länge begränsningarna är nödvändiga. Föreskriften kan därför komma förlängas.

Vad händer om någon anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än 50 deltagare?
Polisen har rätt att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än 50 deltagare och den som anordnar en sådan kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader.

Vad är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?
Som allmänna sammankomster räknas bland annat sådana demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Exempel på offentliga tillställningar är idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Privata tillställningar eller folksamlingar med folk som helt oorganiserat vistas på ett torg eller på allmänna färdmedel omfattas inte av begreppen (2 kap. 1-3 §§ OL).

Var söker jag om tillstånd?
Den som vill anordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten.

Kontakt