Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd enligt miljöbalken för Volvo Parts AB

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 19 oktober 2020 beslutat att meddela Volvo Parts AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för verkstadsindustri på fastigheten Talja 1:26 i Flens kommun.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 19 oktober 2020 beslutat att meddela Volvo Parts AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för verkstadsindustri på fastigheten Talja 1:26 i Flens kommun. Tillståndet omfattar tillverkning och renovering av motorer och andra komponenter innefattande bränning med termiska metoder för borttagning av färg med mera av upp till 4 000 ton metallgods per år, på en verkstadsyta om ca 18 000 kvadratmeter.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Flens kommun, Stadshuset, Sveavägen 1 i Flen. Aktförvarare är Axel Wevel.

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 2 november 2020, då delgivning anses ha skett. Ange diarienummer 551-8155-2019. Pdf, 1.1 MB.

Kontakt