Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppsala län först ut med lokala råd för att minska smittspridningen

Bussar vid bussstationen i Uppsala

De lokala allmänna råden för att minska smittspridningen handlar bland annat om att undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel i länet.

På tisdagen, den 20 oktober, fattade Folkhälsomyndigheten beslut om lokala allmänna råd som syftar till att minska spridningen av coronaviruset i Uppsala län. Beslutet fattades i samråd med Region Uppsalas smittskyddsläkare. De skärpta råden uppmanar alla som vistas i länet att i möjligaste mån bara umgås med dem man bor tillsammans med samt undvika kollektivtrafiken.

Uppsala län blir först ut i landet med lokala allmänna råd för minskad smittspridning av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Det beslutade Folkhälsomyndigheten i går, den 20 oktober. Orsaken är den snabba smittspridning och det kraftigt ökade antalet människor som behöver vård för covid-19, som vi kunnat se de senaste veckorna.

Från och med den 20 oktober uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

  • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
  • ­om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med

Länsstyrelsen Uppsala län har det övergripande geografiska områdesansvaret för länet under en samhällsstörning, som pågående pandemi räknas som, och samordnar det regionala arbetet. Länsstyrelsen stödjer länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser på bästa sätt.

– Vårt län befinner sig i ett allvarligt läge. Vi gör allt för att stödja Region Uppsala, länets kommuner och samhället i övrigt att hålla nere smittspridningen. Nu är det oerhört viktigt att alla länsinvånare tar sitt personliga ansvar och om möjligt undviker fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med och undviker att åka kollektivt, säger Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Folkhälsomyndighetens skärpta råd avråder från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge, då det kunnat påvisas att detta är en stor källa till smittspridning.

De nya skärpta allmänna råden innefattar även olika verksamheter, till exempel affärer, idrottsanläggningar och arbetsplatser, i länet. Dessa verksamheter uppmanas att vidta åtgärder för att exempelvis minimera antalet besökare vid samma tidpunkt. Arbetsgivare uppmanas att se till att personal kan arbeta hemifrån.

De lokala allmänna råden ska gälla under en begränsad tid, fram till och med den 3 november, för att kunna bidra till att bromsa det lokala utbrottet.

– Syftet med beslutet är att ytterligare trycka ner smittspridningen i regionen. Detta genom att begränsa antalet tillfällen då virus kan överföras till flera andra personer, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndighetens möjlighet att fatta beslut om lokala allmänna råd har funnits sedan den 19 oktober. Beslutet för Uppsala län är det första som myndigheten fattat.

Kontakt