Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I dag startar länets älgjakt

Älgjakt

Årets älgjakt i Uppsala län inleds i dag, den 12 oktober. Till och med den 28 februari får knappt 2 300 älgar skjutas. Som privatperson får du vara ute i skogen även under jaktsäsongen, men du bör se till att synas väl. Jägare ombeds att rapportera in självdöda och sjuka djur.

Länsstyrelsen Uppsala län har beslutat att älgjakten i älgskötsel- och licensområden får pågå mellan den 12 oktober 2020 och den 28 februari 2021. Länsstyrelsen rekommenderar dock att inte skjuta vuxna hondjur under februari månad. För oregistrerade områden är det tillåtet att jaga kalv under fem dagar, mellan den 12 oktober och den 16 oktober 2020.

På grund av att älgbetesskadorna har varit för omfattande de senaste åren har älgstammens storlek minskats. Säsongen 2020/2021 är målsättningen att jägarna ska fälla 2 290 älgar i länet, att jämföra med förra säsongens mål på 2 307 djur. Då sköts närmare 2 000 älgar.

Länsstyrelsen ansvarar för älgförvaltningen på länsnivå, vilken syftar till att skapa en livskraftig älgstam av hög kvalitet och som lever i balans med betesresurserna.

Alla får vistas i skogen under älgjakten, även du som inte jagar. Tänk på att exempelvis klä dig färgglatt, eller i reflexväst, så att du syns väl. Det är bra att undvika områden där jakt pågår, om möjligt. I dessa områden är det ofta skyltat. Under den första jaktveckan jagas det i större delen av länet, därefter jagar de flesta under helger.

– Om man har tänkt gå ut i ett område och ser jägare kan man fråga var de jagar och hur länge, så stör man varandra så lite som möjligt, säger Lars Plahn, vilthandläggare vid länsstyrelsen.

Mer om förvaltningsområden, fällavgifter och statistik på sidan om älgjakt

 • Får man gå ut och plocka svamp under älgjakten?
  Svar: Ja det får man. Klä dig gärna på ett sätt så att du syns väl, använd gärna en reflexväst. Tänk på att inte störa jakten om du stöter på jägare. Ge dig tillkänna och lämna därefter lugnt platsen. Jägarna känner till att andra kan röra sig i skogen och ska ta hänsyn till det med stort säkerhetstänk. Men det är bra att känna till att många jägare bedriver älgjakt särskilt de första två älgjaktveckorna.
 • Var hittar man statistik över resultatet av älgjakten?
  Svar:
  www.algdata.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns statistik från hela landet. Där kan man även följa resultatet för årets jakt.
 • Hur vet man vilket älgförvaltningsområde man befinner sig i?
  Svar:
  länsstyrelsens webbplats kan man se hur länet är indelat.
 • Var hittar man fakta om älgförvaltningen?
  Svar:
  SLU har tagit fram utbildningsmaterial som finns tillgängligt på deras hemsida. Länkar finns via älgdata.
 • Hur vet man hur skadesituationen ser ut i sitt område?
  Svar:
  Skogsstyrelsen lägger ut resultatet på sin hemsida. Inventeringsmetoden heter ÄBIN och står för ÄlgBetesInventering. Länk finns via älgdata.

Två aktuella viltsjukdomar

Jägare ombeds att hjälpa till med övervakningen av två aktuella viltsjukdomar, afrikansk svinpest (ASF) och avmagringssjuka (CWD), genom att rapportera in självdöda vildsvin och sjuka eller självdöda hjortdjur till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

ASF drabbar tamgrisar samt vildsvin och sjukdomen sprider sig snabbt i Europa. Det finns en uppenbar risk att ASF sprids till Sverige. Viruset överlever mycket länge i charkuterier, släng därför inte rester av din matsäck i naturen.

Kontakt