Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen vill ha hjälp att kartlägga förekomst av ny snigelart

En svarthuvad snigel som kryper på vissna löv

Den svarthuvade snigeln tros ha kommit till Sverige från Kaukasus som fripassagerare genom handel med växter och jord. Foto: Tomas Troschke

En ny snigelart har påträffats på flera håll i landet, däribland i Uppsala. Den svarthuvade snigeln är mindre än den spanska skogssnigeln och än så länge vet man inte vilken skada den riskerar att ställa till med. Men länsstyrelsen vill gärna ha hjälp av allmänheten för att kartlägga dess utbredning i länet.

Hösten 2019 dök de första rapporterna upp om svarthuvad snigel, en art som aldrig tidigare hade påträffats i Sverige. Fynden kom från vitt spridda håll i landet och Uppsala län var inget undantag.

Nu i september har de allra första rapporterna för 2020 om svarthuvad snigel börjat dyka upp från ett par håll i Uppsala län. Mattias Renström, expert på invasiva arter, är inte förvånad:

– Det är bara äggen som överlever vintern, de vuxna individerna dör. Äggen kläcks sent under våren, vilket innebär att snigeln fortfarande är väldigt liten under stora delar av sommaren. Nu när den börjar närma sig sin fulla storlek tror jag att den kommer upptäckas av fler trädgårdsägare, säger han.

Den svarthuvade snigeln känns igen på sitt svarta huvud och en i övrigt gråbrun kropp. Den blir sällan mer än fem centimeter lång, vilket kan jämföras med den väletablerade spanska skogssnigeln som ofta blir mer än dubbelt så lång.

För att öka kunskapen om snigelns utbredning hoppas Naturvårdsverket och länsstyrelserna att den som upptäcker en svarthuvad snigel rapporterar sitt fynd till Artportalen eller via invasivaarter.nu, allra helst med bild. Det går även bra att kontakta länsstyrelsen direkt.

– Vår kunskap om artens utbredning bygger mycket på rapporter från privatpersoner. Ju större andel av fynden som rapporteras, desto mer hjälper det oss att få en helhetsbild av snigelns utbredning, säger Mattias Renström.

Naturvårdsverket har nationellt ansvar för landlevande invasiva djur och växter. Med hjälp av experter utreds den svarthuvade snigelns möjlighet att sprida sig, och dess påverkan på ekosystem.

– Om den skulle lyckas sprida sig kraftigt är det främst konkurrensen för andra sniglar och snäckor som ökar. Vi vet ännu inte om den har potential att bli besvärlig för trädgårdsägare, säger Mattias Renström.

Eftersom arten är ny i Sverige är kunskapen begränsad om snigelns ekologi och hur den kan bekämpas. Om den bedöms vara invasiv kan det bli aktuellt att sätta in åtgärder för att motverka dess spridning.

Fakta om svarthuvad snigel

Svarthuvad snigel tros ha kommit till Sverige som fripassagerare genom handel med växter eller jord.

Den har sitt naturliga utbredningsområde området kring Kaukasus på gränsen mellan Europa och Asien, men har sedan 1990-talet påträffats i ett flertal länder i Nord- och Östeuropa.

Kontakt