Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen avrapporterar till regeringen om eleffektsituationen

Tre vindkraftverk varav ett tydligt i förgrunden

I dag, den 7 september, avrapporterar Länsstyrelsen Uppsala län sitt regeringsuppdrag om hur länets eleffektsituation ser ut i dag och vilka risker som identifierats. Detta sker dels på plats i Stockholm, dels via ett regionalt webbinarium i Uppsala.

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götaland har fått ett regeringsuppdrag om att beskriva hur eleffektsituationen i respektive län ser ut i dag, samt vilka risker som finns på kort och lång sikt.

Hela uppdraget avrapporteras till energiminister Anders Ygeman i Stockholm i dag på förmiddagen. Senare i dag hålls även ett webbinarium där Länstyrelsen Uppsala län redovisar sin del separat.

Länsstyrelsen Uppsala läns slutsats i rapporten är att elnätets kapacitet överskrids i dagsläget, särskilt under kalla vinterdagar. Extra ansträngt är läget i de södra delarna av länet.

– Kapacitetsbristen behöver tas på stort allvar. Vi måste nu realisera, och inte bara diskutera, olika smarta lösningar för elanvändning, förutom förstärkta elnät och lokal elproduktion. Det har varit ett stort intresse och uppslutning från hela länet i arbetet, det bådar gott för framtiden, säger Anna Karlsson, klimat- och energisamordnare på länsstyrelsen.

Svenska Kraftnät arbetar för att öka elnätets kapacitet för Uppsala län i två steg, år 2023 och 2030. Det är avgörande för länets utveckling att förstärkningen sker som planerat utan fördröjningar, särskilt för genomförande av fyrspårsavtalet.

Fram till 2030 kommer dialogen mellan elnätsföretag, kunder och offentliga aktörer vara avgörande för länets fortsatta tillväxt och klimatarbete. Det behövs ökad effekt- och energieffektivisering, användarflexibilitet och lokal elproduktion vintertid. Rapporten ger exempel på detta.

– En trygg elförsörjning är en mycket viktig utvecklingsfråga för länet. Vi måste få plats för mer elanvändning – för bostäder och verksamheter, men också för transporter. Länets olika aktörer har god samverkan, vilket kan vända begränsningar till möjligheter, säger landshövding Göran Enander.

Bakgrund

Sedan oktober 2019 har länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götalands län, på uppdrag av regeringen (Infrastrukturdepartementet), analyserat förutsättningarna för trygg elförsörjning.

Uppdraget, att utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv analysera samt redovisa effektsituationen på regional nivå på kort och lång sikt har utförts i samverkan mellan de fyra länsstyrelserna samt Energimarknadsinspektionen.

Elnätets maximala kapacitet nås sedan några år tillbaka regelbundet under kalla vintertimmar, framför allt för områden i Uppsalas, Stockholms och Skånes län. Elnätsförstärkningar planeras men tar flera år att genomföra.

Fram till dess att elnätsförstärkningar är genomförda, är det helt avgörande att olika aktörer samarbetar och finner nya lösningar. Viktiga delar är kunskaper om och incitament för ökad användarflexibilitet för elanvändning och fortsatt lokal produktion av el, framför allt under vintern.

De olika länen har olika förutsättningar och situation, vilket beskrivs i de länsvisa rapporterna.

Kontakt