Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Algblomning i badviken?

Våg i havet

Under sommaren blommar ofta växtplankton (mikroskopiska alger) i både sjöar och hav, särskilt när vädret är varmt och lugnt under sommaren. Algblomning är naturliga i alla vatten, men de problematiska blomningarna har ökat på grund av våra utsläpp av växtnäringsämnen från avlopp och jordbruk.

Vid kraftig algblomning färgas ytvattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt och det är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton. Alger kan ansamlas snabbt till lokala blomningar om vädret är gynnsamt men de kan även blandas ut och försvinna vid blåst. 

Hos oss i Uppland är det framför allt cyanobakterier (blågrönalger) som ansamlas i stora mängder och några av dem kan bilda gifter (toxiner) som är skadliga för människor och djur. Hud- och ögonirritationer kan uppstå vid kontakt med blommande vatten och om man får i sig vatten kan det leda till algförgiftning illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och/eller feber, men även påverkan på lever, njurar och muskler.

Tjänsten CyanoAlert varnar för alger

Under sommaren 2020 provas en varningstjänst för algblomning i Mälaren, tjänsten heter CyanoAlert. Flera kommuner och vattenverk runt Mälaren har anslutit sig till tjänsten och får daglig information med varningar för eventuellt höga koncentrationer av alger. Med hjälp av en app för ”senaste nytt” kan du få information om algkoncentration vid ditt eget badställe eller där du brukar rasta hunden.

CyanoAlert – varningstjänst för algblomningar Länk till annan webbplats.

Råd vid algblomning

  • Undvik bad eller onödig kontakt med vatten som visar tydliga tecken på kraftig algblomning, det vill säga då vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger.
  • Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap som hundar, får, kor och hästar.
  • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.
  • Ring vårdguiden, 1177, giftinformationscentralen, 010-456 67 00, eller uppsök vård om du misstänker algförgiftning. Kontakta även kommunens miljö- och hälsoskyddskontor som kan testa vattnet.

Mer information

Badplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Aktuell information om algblomning och badvattenkvalitet vid svenska större badplatser.

Länsstyrelsernas informationscentraler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Meddela kommunens miljökontor om du upptäcker kraftiga algblomningar. Algblomning i havet kan rapporteras till Länsstyrelsernas informationscentraler, som uppdaterar läget.

Symtom och råd vid algförgiftning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sjukvården (1177) ger råd om hur du ska agera om du svalt eller badat i algbemängt vatten.

Algtoxinpåverkan på djur Länk till annan webbplats.
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), om Algtoxinpåverkan på djur.

Kontakt