Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mer om länsstyrelsens sex uppdrag från regeringen till följd av covid-19

Bild på provrör med texten "covid-19"

Länsstyrelsen har fram till nu fått totalt sex regeringsuppdrag med anledning av coronapandemin. Eftersom länsstyrelsen har det regionala områdesansvaret samarbetar myndigheten löpande med länets aktörer för att på bästa sätt utföra uppdragen.

Spridningen av coronaviruset i Sverige har haft, och har fortsatt en omfattande påverkan på vårt samhälle. Länen har olika förutsättningar att möta alla de utmaningar som pandemin medför. Totalt har nu landets 21 länsstyrelser fått sex uppdrag från regeringen med anledning av pandemin.

Länsstyrelserna har det geografiska områdesansvaret på regional nivå och dessutom en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap. Länsstyrelsen Uppsala län har, liksom övriga länsstyrelser, en aktiv roll i både i det förebyggande och förberedande arbetet i länet och vid hantering av inträffade samhällsstörningar.

I går, den 7 juli, kom besked om det senaste regeringsuppdraget. Det innebär att länsstyrelsen senast till den 1 september ska ta fram en plan för insatser som kan bli aktuella i olika skeden av eventuella nya lokala och regionala smittutbrott av covid-19. Länsstyrelsen ska bedöma vilka insatser som kan behövas inom myndighetens ansvarsområde samt ta fram en plan för hur dessa insatser skulle kunna genomföras.

– Det finns såklart utmaningar med de olika regeringsuppdragen. I Uppsala län finns inom krisberedskapen sedan lång tid tillbaka en god samverkanskultur mellan länets aktörer. Denna är ett viktig förutsättning för att vi ska lyckas med uppdragen, säger Peter Huotila, stabschef vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Det allra första regeringsuppdraget med koppling till coronapandemin fick landets länsstyrelser under april månad. Uppdraget bestod i att samordna materialförsörjning och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel. I juni kom uppdraget att bistå Region Uppsala i att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19.

Ytterligare uppdrag från regeringen som länsstyrelsen arbetar med är att följa hur väl Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resor och sommaraktiviteter efterlevs i länet. Dessutom ger länsstyrelsen tillsynsvägledning till kommuner kring restaurangverksamhet.

Under den rådande pandemin finns risk att många befintliga sociala problem förvärras. Därför har landets länsstyrelser även fått i uppdrag av regeringen att samla in lägesbilder från kommunerna om social problematik och utsatthet.

Sammanfattning av vad de olika uppdragen innebär och hur de utförs

Kontakt