Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsätt att upptäcka naturen i Uppsala län – nya besökstips

Bild på orienteringstavla för Billuddens naturreservat

En positiv följd av coronapandemin är att besöken i länets naturreservat har ökat. Intresset syns på flera sätt. Länsstyrelsen har jämfört antalet besöken på naturreservatssidorna på vår webbplats och kan konstatera att besöken har ökat med cirka 240 procent jämfört med samma period förra året.

Intresset för att upptäcka Uppsala läns vackra natur har ökat påtagligt den här våren som en effekt att människor i allt större utsträckning vistats utomhus för att minimera smittspridningen.

Tillströmingen av besöken till reservatssidorna på Länsstyrelsen Uppsala läns webbplats har ökat med 240 procent jämfört med samma period förra året. I appen Naturkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där länsstyrelsen lagt in information om naturreservaten, har besöken ökat ännu mer, med 360 procent jämfört med förra året.

Man kan också se att den kraftiga ökningen startar i mitten av mars, samtidigt som coronapandemin tog fart på allvar i Sverige.

– Mitt i allt det tråkiga som pandemin fört med sig så är det här förstås glädjande. Nu är det många fler människor som hittat våra fina naturreservat, säger Linnea Olsson, förvaltare av skyddad natur på länsstyrelsen.

– Vi hoppas att detta är något som kommer att fortsätta även efter pandemin, att man hittar ut och upptäcker naturen i länet.

De flesta av länets naturreservat finns beskrivna på länsstyrelsens webbplats. I naturreservaten gäller särskilda föreskrifter som är anpassade efter vad man vill skydda i just det reservatet. Besluten för länets 177 naturreservat finns att hitta på webbplatsen Skyddad natur. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Ska man tälta eller elda är det bra att kolla upp innan man åker om man får göra det i det område man ska besöka. Just nu är det eldningsförbud överallt i Uppsala län eftersom det är så väldigt torrt i markerna, säger Linnea Olsson.

I appen Naturkartans ingång ”Uppsala läns natur” har länsstyrelsen tillsammans med Upplandsstiftelsen och Biotopia lagt ut naturreservat och andra naturområden som kan vara värda ett besök. Här beskrivs områdena samt de stigar, rastplatser, toaletter och parkeringar som finns vid området. Karta finns också, så att man kan följa med i appen var man går. Cirka 80 av länets naturreservat finns med i Naturkartan i dagsläget.

– Besök gärna naturreservaten! Kanske kan du hitta ett nytt utflyktsmål med hjälp av Naturkartan. Och glöm inte att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om att hålla avstånd till varandra, samt att stanna hemma om man är sjuk, säger Linnea Olsson.

Tips på utflyktsmål


I länets kusttrakter är jorden kalkrik. Här är det stor blomrikedom med bland annat många orkidéer som blommar nu runt midsommar. Några blommar i skogen och några hittar man på öppnare platser. Men kom ihåg att bara titta på de vackra orkidéerna! De är fridlysta.

Området runt Dalälven är mötesplatsen mellan nordliga och sydliga arter. Här finns översvämningsskogar som är rika på lövträd såsom ek och asp. Många insekter och mossor är beroende av dessa träd och många fåglar lever på insekter.

Mälaren ger ett varmt klimat och i de småbrutna omgivningarna finns gamla grova lövträd, strandängar och betesmarker. Här finns arter såsom mistel är beroende av det varmare klimatet.

De blockrika markerna både öst och väst om Uppsala har länge varit svårbrukade för skogsbruket. Gamla skogar med träd i alla åldrar, från ung planta till grova träd för att sedan falla omkull och förmultna och då ge plats för nya träd.

Kontakt