Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Undvik att sprida invasiva arter till våra sjöar och vatten i sommar

Två ekor vid en brygga

Sommaren är här och i år kommer fler än vanligt att vistas i den svenska naturen. Om du ska ta din båt till en ny sjö finns det mycket du kan göra för att inte riskera att sprida främmande arter. Det gäller också dig som dyker eller fiskar.

Risken för att främmande arter ska sprida sig och komma in till våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor. Alla främmade arter ställer inte till med problem, men några är invasiva och kan påverka den biologiska mångfalden och samhället. De sprider sjukdomar och konkurrerar ut inhemska arter.

Arter kan komma in genom utsättningar av främmande växter och djur eller som fripassagerare på exempelvis båtskrov. I dag finns det flera kända främmande arter i våra stora sjöar. Av dessa tror man att kräftpest och sjögull är de som har störst negativ påverkan.

– I Uppsala län kan vi exempelvis finna vattenpest och smal vattenpest i sjöar på vitt spridda håll i länet. Vattenpester är växtarter som ofta sprids just oavsiktligt av människor, då båtar eller utrustning har burit med sig små växtdelar. Det kan räcka för att nya bestånd ska kunna etablera sig, säger Mattias Renström, expert på invasiva arter på Länsstyrelsen Uppsala län.

– Ett annat tråkigt exempel är den invasiva signalkräftan som bär på kräftpesten. Sjukdomen sprids lätt och den inhemska flodkräftan är extremt känslig. Tyvärr finner vi signalkräftan i samtliga större vattendrag och i allt fler sjöar i länet. För att minska risken att invasiva arter sprids mellan sjöar är det väldigt viktigt att rengöra sin utrustning och att den hinner torka ordentligt.

I broschyren Sprid inte främmande arter till våra sjöar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns flera tips på vad allmänheten kan göra, något som är särskilt aktuellt under sommaren. Broschyren har tagits fram av vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Förutom tips på vad allmänheten kan tänka på innehåller den också en beskrivning av flera främmande arter som är på väg in i Sverige eller som redan finns i våra sjöar.

Broschyren har delfinansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten.​ Kanslierna för respektive vattenvårdsförbunden för Vänern, Vättern och Mälaren finns vid Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Länsstyrelsen Västmanlands län.

Tips om du fiskar, åker båt eller dyker:

  • Töm beteshinken och släpp aldrig ut levande bete som fisk och kräftor i andra vatten än där du fångat dem. Undvik också att flytta levande blötdjur som insekter, musslor och sniglar.

  • Använd bara betesfisk från sjöar och vattendrag där du fiskar. Häll aldrig ut överbliven betesfisk och mask från något annat vatten när fisketuren är över. Använd bara insekter och mask som du fångat i närheten av ditt fiskevatten. Undvik fluglarver, så kallade maggots, eller annat levande agn som du köpt utomlands.

  • Om du färdas med din båt i en kanal mellan olika vatten, tvätta den i en båtbottentvätt om möjligt.

  • Töm motorn på vatten när du tagit upp den. Det gäller även andra utrymmen på båten som håller vatten.

  • Plantera växter i din trädgård eller damm som du vet finns naturligt i Sverige. Flytta aldrig växter eller djur mellan sjöar.

  • Rengör utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

  • Torka utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

  • Du kan också rapportera in fynd av misstänkta främmande arter:

    Havs- och vattenmyndighetens inrapporteringsverktyg för vattenorganismer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt