Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen välkomnar bostadssocial utredning

Illustrerade färgglada hus under en himmel med sol

I dag presenteras 2020 års regionala bostadsmarknadsanalys. Utmaningen för länets kommuner om bostäder till alla kvarstår. I analysen välkomnar länsstyrelsen att regeringen tillsätter en bostadssocial utredning. Länsstyrelsen föreslår även att modellen som utvecklats för att beräkna bostadsbehovet testas brett.

Uppsala läns samtliga åtta kommuner rapporterar fortsatt bostadsbrist trots de senaste årens höga byggtakt. En stor utmaning för kommunerna är att klara bostadsförsörjning för alla. Länsstyrelsen har därför även i årets regionala bostadsmarknadsanalys, som presenteras i dag, ett särskilt fokus på bostadsförsörjningen för särskilda grupper.

I förra årets regionala bostadsmarknadsanalys pekade länsstyrelsen på behovet av en bred bostadssocial utredning med ett långsiktigt perspektiv för att trygga bostäder åt alla.

– Att regeringen nu tillsätter en utredning visar på vikten av att olika gruppers behov och rättigheter på bostadsmarknaden tas på allvar, säger landshövding Göran Enander.

Bostadsbyggandet i Uppsala län ökade kraftigt åren 2013–2019. Ökningen av antalet påbörjade bostäder är knutet till ett antal strategiskt viktiga stadsutvecklingsprojekt med stora lägenhetsvolymer i till exempel Uppsala, Enköping och Knivsta. Risk finns för ett glapp mellan utbud och efterfrågan när nyproducerade bostäder har höga boendekostnader som hushållen inte har råd att efterfråga.

I dagsläget saknas en gemensam beräkningsmodell för bedömning av bostadsbehovet. Länsstyrelsen föreslår därför att den modell som har utvecklats för att beräkna behovet ska testas brett.

– Den främsta utmaningen är inte byggvolymen i sig, utan att producera bostäder med en prisnivå som olika hushåll har råd att efterfråga. För att träffa rätt behövs en gemensam beräkningsmodell. Det är därför viktigt att den modell som nu har utvecklats testas i bred skala, säger Karin Lindeberg, bygg-och bostadshandläggare på länsstyrelsen och huvudförfattare av bostadsmarknadsanalysen.

2020 års regionala bostadsmarknadsanalys för Uppsala län Länk till annan webbplats.

Kontakt