Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samråd kring skogsavverkning i Kungshamn-Morga

Kungshamn-Morga

Bild från naturrerservatet Kungshamn-Morga. Bilden har inget med skogen som förslås ska avverkas.

Det har inkommit anmälningar till Skogsstyrelsen som rör planerad skogsavverkning i naturreservatet Kungshamn-Morga i Knivsta kommun. Länsstyrelsen har genom fältbesök konstaterat att det finns höga naturvärden i området och att reservatet behöver ett starkare skydd.

Länsstyrelsen konstaterar att det i reservatsbeslutet saknas föreskrifter för att bevara de höga naturvärden, kulturvärden och värden för friluftslivet som finns i området.

– Inriktningen är att naturreservatet behöver få ett starkare skydd och att de planerade avverkningarna inte kan genomföras, åtminstone inte i sin helhet, säger Lennart Nordvarg, avdelningschef på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har kontaktat markägaren och det skogsbolag som ska genomföra avverkningen. I länsstyrelsens fortsatta utredning i frågan förs dialog med bland anant Skogsstyrelsen för att säkerställa att de höga naturvärdena i området bibehålls.

Kontakt