Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt uppdrag till länsstyrelsen med anledning av coronapandemin

Göran Enander

Länsstyrelsen fick under torsdagen ytterligare ett uppdrag med koppling till den pågående pandemin, vilket ger totalt fem pågående regeringsuppdrag. Samtidigt som restriktionerna för inrikesresor lättar får länsstyrelsen i uppdrag att följa hur väl Folkhälsomyndighetens rekommendationer för resor och sommaraktiviteter efterlevs i länet.

Regeringen gav under torsdagen landets länsstyrelser i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande resor inom landet och sommaraktiviteter efterlevs. Länsstyrelserna ska också bistå i uppföljningen av hur detta påverkar smittspridningen över landet.

­– Vi är fortfarande i ett allvarligt läge, med högt tryck på vårdplatser i länet, inklusive intensivvård, och fortsatt smittspridning inom äldreomsorgen. Vi är mitt uppe i pandemin. Det är av högsta vikt att vi fortsätter hålla social distansering under sommarens aktiviteter, för att minska hoten mot liv och hälsa, säger Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Länsstyrelsen ska i uppdraget samverka med Folkhälsomyndigheten, regionen, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer i länet. Syftet är att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Länsstyrelsen har nu fem regeringsuppdrag med koppling kring coronasituationen. Övriga fyra uppdrag handlar om att förmedla regionala lägesbilder, samordna tillgången till skyddsmaterial, ge tillsynsvägledning till kommuner kring restaurangverksamhet samt bistå regionerna i arbetet med storskalig provtagning för covid-19. 

– Samtidigt kvarstår våra ordinarie uppdrag, med regionalt områdesansvar inom krisberedskap, som statlig räddningstjänst och som länets högsta totalförsvarsmyndighet. Vi planerar också för beredskap för parallella händelser som kan inträffa under sommaren. Vi ser utmaningar men också goda förutsättningar att kunna hantera detta tack vare god samverkan med övriga aktörer i länet, säger Jan Stangebye, försvarsdirektör.

Kontakt