Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

"Våga vara digital!" – en helt ny kompetenssatsning för kommuner

Illustrerad kampanjbild för kompetenssatsningen med texten "Våga vara digital"

På uppdrag av regeringen ska Lantmäteriet tillsammans med landets länsstyrelser genomföra en kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter. Detta i syfte att möta utmaningarna inom samhällsbyggnadsprocessen. I höst drar den igång med interaktiva webbsändningar för alla kommuner i Uppsala län.

I dag finns ett stort behov av ökad kompetens i alla led inom offentlig sektor för att möta samhällets krav på digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Nyttan av digitaliseringen tas inte tillvara fullt ut och det finns brister i möjligheterna att hantera informationsflöden mellan myndigheterna

Den årliga omsättningen för samhällsbyggnadsprocessen ligger på 25 procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter och samverka med andra aktörer kan en enklare, mer kostnadseffektiv och säkrare samhällsbyggnadsprocess skapas i Sverige. Det kräver dock att vi ökar kunskapen om digitalisering på alla nivåer inom organisationen.

Under hösten kommer interaktiva webbsändningar som kommunerna bjuds in till att genomföras. Syftet med dessaa är att ge ledande personer inom kommunen ökad insikt och förståelse för hur digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kan och kommer att påverka samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen och skapa en bild av hur det kan bidra till den egna verksamheten.

– Det här är ett projekt som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har arbetat med digital information på kommun och länsstyrelser i 15 år och ser att samverkan är nyckeln för att lyckas med digitaliseringen, säger Louise Tränk, regional projektledare för kompetenssatsningen vid Länsstyrelsen Uppsala län.

– Våra verksamheter har under pågående coronapandemi visat att vi har förmågan att ställa om hur vi arbetar, och genom att vi breddar vår kompetens kring digitaliseringens möjligheter ökar vi också förmågan att möta omvärldens krav och behov.

De som bjuds in är förtroendevalda, ledande tjänstemän och chefer för förvaltningar som ingår i samhällsbyggnadsprocessen hos kommunen samt länsstyrelsens ledningar. Kompetenssatsningen uppskattas nå minst 3 000 ledande personer inom Sveriges kommuner och länsstyrelser.

Kontakt