Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

På god väg mot införande av ett effektivare vädervarningssystem

Två överfulla vattenhinkar vid kraftigt regn

I april 2021 inför SMHI ett nytt system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för hela samhället. Länsstyrelsen har nu fått en vägledning för att så småningom kunna börja anpassa sina rutiner för det förnyade varningssystemet.

Varningarna i SMHI:s nya system kommer att vara regionalt anpassade. Det gör att hela samhället – från länsstyrelser, regioner och kommuner till näringsliv och enskilda – kan bygga en bättre krisberedskap och bättre möjligheter att förbereda en väderstörning.

– Vädersituationer ser olika ut över hela Sverige och påverkan på samhället varierar. Ett nytt varningssystem som är regionalt anpassat ger oss bättre förutsättningar till förberedelser för en kommande störning. Det kan till exempel vara ett kraftigt snöfall eller som stormen Alfrida för något år sedan, säger Anders Leijon, krisberedskapshandläggare vid Länsstyrelsen Uppsala län.

I det nya systemet formar SMHI varningarna i samråd med länsstyrelserna – det är grundprincipen. Blir det bråttom, eller om varningen till exempel styrs av internationella gränsvärden, kan SMHI publicera varningen utan samråd.

Länsstyrelsen, som har en nyckelroll i införandet av det nya arbetssättet, kommer att ta fram checklistor och rutiner utifrån den vägledning som SMHI har skickat ut. Innan det är dags att gå över till det nya varningssystemet nästa år behövs både utbildning och övning. SMHI kommer att genomföra utbildningar med nationellt perspektiv för MSB och länsstyrelserna, samt internt på SMHI.

Parallellt med att informera, utbilda och öva tillsammans med samhällsaktörer planerar SMHI för information till allmänheten, det sker i god tid innan övergången i april 2021. De uppdaterade vädervarningarna ska finnas både i SMHIs app och på smhi.se.

En viktig skillnad jämfört med nu är att SMHI lämnar varningsklass 1, 2 och 3 och går över till gul, orange och röd varning. Dessutom blir det inte fördefinierade varningsdistrikt på varningskartan på smhi.se, i stället markerar vakthavande meteorolog det specifika område som berörs i kartan. Allt för att ge mer detaljerad varningsinformation.

Nationell vägledning för SMHI:s vädervarningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt