Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nationaldagsfirande med sedvanlig fan- och flaggutdelning i litet format

Sveriges flagga med grönska i förgrunden

På Sveriges nationaldag den 6 juni kommer landshövdingen traditionsenligt att dela ut svenska flaggor och fanor åt utvalda föreningar. Årets högtidlighållande av dagen blir dock betydligt mer småskaligt till följd av pågående pandemi.

Trots att mycket är annorlunda i år i och med den pågående samhällsspridningen av coronaviruset så kommer Sveriges nationaldag att högtidlighållas av landshövdingen även detta år – dock i betydligt mindre format.

Varje år tilldelas ett antal föreningar och organisationer en svensk flagga eller fana av stiftelsen Sveriges nationaldag. I sedvanlig ordning är det landshövdingen som överräcker flaggorna och fanorna till mottagarna. Detta kommer att ske vid en mindre ceremoni, med få närvarande, på Uppsala slotts borggård lördagen den 6 juni.

Vid ceremonin kommer landshövding Göran Enander och Uppsala kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson att högtidstala. Därtill kommer körsång att framföras.

De föreningar i Uppsala län som i år tilldelas flagga eller fana är:

  • Uppsala fabriks-och handtverksförening tilldelas en flagga
  • Uppsala domkyrkas gosskör tilldelas en fana
  • Wasakåren tilldelas en fana

Kontakt