Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventeringen för den svenska vargstammen 2019-2020 är klar

Varg som står på en sten

Naturvårdsverket har nu fastställt inventeringsresultatet för varg i landet under 2019–2020. Det totala antalet vargar i Sverige under inventeringsperioden beräknas till cirka 365.

Inventeringen av varg sker främst genom snöspårning i kombination med insamling av DNA. Länsstyrelserna i Sverige ansvarar för att årligen inventera hur många vargar som finns i landet. Arbetet bedrivs enligt en metodik som är gemensam för Sverige och Norge.

Under de senaste åren har Uppsala berörts av ett vargrevir i den norra delen av länet, Glamsenreviret, som delas med Gävleborg. Utöver Glamsenreviret kunde länsstyrelsen i slutet av mars 2020 konstatera ett nytt vargrevir i västra delen av länet, där en tik från Värmland bildat par med en hane från Örebro län. Det nya reviret har fått namnet Siggeforareviret och delas med Västmanland.

Eftersom de båda reviren delas med andra län räknas det som totalt ett vargrevir i länet. De senaste åren har också en ensam vargtik från Värmland kunnat dokumenteras i Florarna norr om Uppsala.

– Inventeringen har gått förhållandevis bra, trots en snöfattig vinter. Förutom den ordinarie varginventeringen har vi denna säsong också haft en extra spillningsinventering där jägare och övrig allmänhet bidragit med värdefulla insatser, säger Anton Näsman, vilthandläggare på Länsstyrelsen Uppsala län.

Rapporter om rovdjur från allmänheten är viktiga för att länsstyrelsen ska få en så heltäckande inventering som möjligt.

– Om man hittar spillning eller lyckas fånga något av de stora rovdjuren på bild kan man höra av sig till oss eller rapportera in det i databasen Skandobs. På så sätt bidrar du till kunskapen om rovdjurens antal och utbredning, säger Anton Näsman.

Mer information om varginventeringen på SLU:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du rapportera in observationer varg och andra stora rovdjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt