Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu har årets krisberedskapsvecka startat

Krisberedskapsvecka 2020

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Idag 11 maj inleds den årliga Krisberedskapsveckan, en informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser. Kampanjen har genomförts sedan 2017. I år anpassas den till den pågående pandemin.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för den tillsammans med länsstyrelser och kommuner. Årets budskap lyfter fram oss människor som en resurs i den pågående krishanteringen. Dagligen möter vi och läser om goda exempel i form av solidaritet, gemensamt ansvarstagande och medmänskligt handlande.

— Det är glädjande att trots den tuffa tid vi lever i, ökar viljan att hjälpa varandra och att vi följer myndigheternas rekommendationer. Det bygger motståndskraft inför framtiden, säger Gudrun Orava kommunikatör med ansvar för krisberedskap hos Länsstyrelsen i Uppsala län.

Dagliga hyllningar till goda handlingar

I den pågående pandemin tar många människor ett stort eget ansvar. En viktig del av kampanjen är lyfta alla goda initiativ. Varje dag klockan 15.00 under krisberedskapsveckan kommer artister att hylla ett initiativ live på Dinsäkerhets instagramkonto. Din säkerhet är en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Alla som vill kan också skicka in en personlig hyllning till någon som bidrar till krishanteringen till sverigehyllar@msb.se.

När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

Kontakt