Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den som eldar i skog och mark bär hela ansvaret för brandsäkerheten

Eld på marken på befintlig eldplats

Med våren och värmen ökar risken för gräs- och skogsbränder. Varje år får räddningstjänsten rycka ut i naturen och släcka bränder som orsakats på grund av ovarsamhet eller ren okunskap. Eftersom vi denna vår är fler än någonsin som tar oss ut i skog och mark, så ökar risken för olyckor ytterligare.

Som besökare i naturen har man ett stort personligt ansvar. Om man planerar att göra upp eld blir det ansvaret extra stort.

– Det är alltid den som tänder en eld som är ansvarig för de skador som kan uppstå, säger Anders Leijon, krisberedskapshandläggare på Länsstyrelsen Uppsala län.

– När det är torrt i markerna så kan det räcka med glöd från en cigarettfimp eller lite kvarlämnat glaskross för att starta en brand. Så ta med skräpet hem, helt enkelt!

Att elda eller grilla är starkt förknippat med utomhus- och friluftsliv och bidrar på flera sätt till naturupplevelsen. Allemansrätten ger oss möjlighet att göra upp eld på annans mark, men det är inte självklart att man får elda när eller var som helst. Generellt gäller att ”inte störa, inte förstöra”, men vid vissa tider eller på vissa platser kan det vara helt förbjudet att elda.

Vid stor brandrisk kan kommunen eller länsstyrelsen utfärda eldningsförbud.

– Ett lokalt eldningsförbud publiceras på den aktuella kommunens webbplats. När länsstyrelsen utfärdar eldningsförbud för hela länet så publicerar vi det på länsstyrelsens webbplats. Därför behöver man ha koll på båda, säger Anders Leijon.

I de flesta naturreservat i Uppsala län är det förbjudet att elda och grilla om det inte finns en eldstad som förvaltaren ställt i ordning. Grillplatserna underhålls av länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen eller kommunerna.

– Utnyttja gärna de anlagda grillplatser som finns ute länet. Med hjälpa av appen Naturkartan får du hjälp att hitta till 160 grillplatser i olika naturreservat och friluftsområden i Uppsala län, säger Linnea Olsson, förvaltare av skyddade områden på Länsstyrelsen Uppsala län.

Skaffa dig också kunskap om hur eld kan spridas så att du kan elda på ett säkert sätt.

– Till exempel är engångsgrillar direkt olämpliga att använda i naturen, men det framgår tyvärr inte särskilt väl på förpackningen. Värmen under grillen blir så hög att till exempel torv i marken kan börja glöda och utvecklas till en brand. De kan lätt välta eller till och med blåsa iväg. Det vet vi tyvärr av erfarenhet, säger Anders Leijon.

– Måste du absolut använda en engångsgrill, så placera den på grus, sand eller i en iordningställd eldstad.

Att tänka på vid eldning

  • Välj en plats där elden inte kan sprida sig eller skadar mark eller växtlighet, helst på grus, sand eller i en ordentligt anlagd eldstad. Skogsmark innehåller ofta torv och annat brännbart som gör risken för spridning stor. Glöd kan dessutom ligga och pyra länge nere i marken och plötsligt flamma upp senare.

  • Elda aldrig på eller nära intill hällar eller större stenblock. De spricker och förstörs.

  • Du får plocka nedfallna kottar, pinnar och grenar som ligger på marken. Det är inte tillåtet att hugga, såga eller samla material från levande träd eller buskar. Inte heller vindfällen får du använda som ved. Var sparsam med ved som finns på iordningställda grillplatser, så att det räcker till alla.

  • Lämna aldrig en eld eller grill som fortfarande glöder. Släck ordentligt med vatten, rör runt så att du ser att glöden slocknat.

  • Ha alltid koll på om det råder eldningsförbud på grund av hög brandfara. I naturreservat är det vanligtvis förbjudet att elda utom på iordningställda grillplatser.

  • Elda inte skräp. Eventuella engångsgrillar och annat skräp tar du naturligtvis med dig hem.

Kontakt