Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp och stöd för barn och unga som befinner sig i otrygg hemmiljö

Illustration till broschyr

Den situation som råder, i och med coronapandemin, där flera av oss arbetar hemma, studerar på distans eller kanske till och med sitter i karantän, kan innebära mer tid till trevlig samvaro med nära och kära. Men så är det inte för alla. För en del är hemmet en otrygg och hotfull plats. Tillsammans kan vi hjälpa dem.

Skolplikten är en skyddsfaktor, särskilt för utsatta barn och unga. Skolan är för många en fristad, en plats där de träffar vuxna, andra utanför familjen och kanske den enda plats där de får ett mål mat.

Oavsett om det rör sig om missbruk, psykisk sjukdom eller att leva med våld och kontroll i hemmet så spelar skolan en viktig roll. En grupp som är särskilt sårbar är de barn och unga som lever i en hederskontext eller med våld i familjen. Våldet upphör inte för att vi lever i ett pandemiutbrott.

Vi behöver nu mer än någonsin ta ett gemensamt ansvar för att stötta och upptäcka utsatta barn och unga.

  • Var kreativ och hitta flera alternativa kontaktvägar (till exempel Instagram, Snapchat, WhatsApp, Messenger).
  • Var extra uppmärksam.
  • Om du känner oro för att ett barn far illa ska du ringa socialtjänsten och berätta.
  • Ha fortsatt daglig kontakt. Visa att du finns där och bryr dig om.


I PDF:en längst ned på sidan, som Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram, finns viktig information om kontaktvägar till olika stödfunktioner.

Hjälp till att sprida dessa!

Kontakt