Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen prioriterar med anledning av coronapandemin

Byggkranar och landsbygd

I rådande läge, med effekterna av coronavirusets spridning i samhället och länsstyrelsens pågående krisberedskapsarbete, måste myndigheten prioritera och fördela om resurser i verksamheten. Bland länsstyrelsens prioriterade områden finns samhällsviktig verksamhet, planärenden och stödutbetalningar.

– Den pågående hanteringen av coronaviruset innebär att många i personalen jobbar i länsstyrelsens stab. Det påverkar förstås vår ordinarie verksamhet och ger ett behov av hårda prioriteringar, säger Cecilia Magnusson, vikarierande länsråd.

Länsstyrelsen prioriterar nu samhällsviktig verksamhet, vilket inkluderar krisberedskapsarbete i stab med anledning av coronaviruset, smittskyddsarbete samt de stödverksamheter som är kopplade till den samhällsviktiga verksamheten.

Med anledning av nuvarande situation kan handläggning av vissa ärenden bli försenad. Länsstyrelsens absoluta strävan är dock att medverka till fortsatt utveckling i länet, bland annat vad gäller expansion. Därför är ärenden inom samhällsplaneringsområdet högt prioriterade även i nuvarande omvärldsläge.

Utöver detta prioriterar länsstyrelsen nu också akuta djurskyddsärenden och stödutbetalningar som till exempel jordbrukarstöd. Arbetet med att säkra tillgången till eleffekt i länet samt "Färdplan för ett hållbart Uppsala län" är också högt prioriterat.

– Vårt mål är att prioriteringarna ska leda till att våra utbetalningar av stöd ska fortgå enligt plan, att vi inte ska försena byggnationer och att vi i övrigt ska förmå hantera de mest tidskritiska ärendena, säger Cecilia Magnusson.

Kontakt