Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppsala läns samarbete kring eleffekt lyfts som gott exempel

Minskade effekttoppar för el är den viktigaste energifrågan just nu och avgörande för länets utveckling. Elnätets kapacitet slår i taket vid vissa tidpunkter. Därför måste vi samsas om effekten och förstärka stamnätet. I en ny rapport från Energimyndigheten lyfts Uppsala län fram som ett föredöme i arbetet med frågan.

Offentliga aktörer i Uppsala län har genom ett nära samarbete hittat ett sätt att hantera den samhällsutmaning som ett ansträngt elnät utgör.

Samverkansmodellen, som kallas för #Uppsalaeffekten, beskrivs nu i en ny rapport från Energimyndigheten som ett gott exempel på ett förtydligande av problembilden regionalt och hur man kan arbeta med nya lösningar på vägen mot ett helt och hållet förnybart energisystem.

– Det är jätteroligt att erfarenheterna från arbetet i Uppsala län sprids och kommer till nytta. Vi har ju märkt att vårt samarbete har uppmärksammats på olika sätt, vi har bjudits in att berätta på olika seminarier och möten. Vi är stolta över vårt goda samarbete i energi- och klimatfrågor, säger Anna Karlsson, klimat- och energisamordnare vid länsstyrelsen i Uppsala.

Aktörerna i #Uppsalaeffekten arbetar på utveckla ett mer flexibelt användande av el och bidra till ett bra genomförande av de projekt som Svenska Kraftnät driver för att förstärkta stamnätets ledningar genom länet.

Kommunerna, länsstyrelsen, Region Uppsala, elnätsbolagen och andra viktiga aktörer utbyter och sprider information, erfarenheter och kunskap för att se till att utvecklingen till ett klimatklokt län med eldriven transport kan fortsätta.

– Jag tror det är en särskild styrka att samarbetet gäller alla nivåer i våra respektive organisationer. En viktig milstolpe tror jag var det gemensamma seminariet i maj 2019 som länsstyrelsen ordnade tillsammans med Region Uppsala. I samband med det tog landshövding Göran Enander initiativ till ett strukturerat samarbete på högsta nivå i länet, säger Anna Karlsson.

Hon konstaterar att utmaningarna är stora och att det behövs nationella åtgärder, förutom det omfattande arbete som bedrivs i Uppsala län.

Länsstyrelserna i Uppsala, Stockholm, Skåne och Västra Götaland har fått i uppdrag från regeringen att till den 7 augusti i år beskriva hur effektsituationen i regionerna ser ut i dag och vilka befintliga eller möjliga framtida problem och risker som finns i respektive län.

Energimyndighetens rapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhet på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt