Publiceringsdatum: 27 mars 2020

Senast uppdaterad: fredag 27 mars, 11.36

Ny föreskrift om barnomsorg i samhällsviktig verksamhet

Förskolebarn vid ett staket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavare som har rätt till barnomsorg om det framöver skulle fattas beslut om stängning av förskolor och/eller skolor med anledning av covid-19.

Den nya föreskriften, som MSB offentliggjorde den 26 mars, gäller vårdnadshavare vars arbetsinsatser bedöms nödvändiga för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som närmare beskrivs i föreskriften.

På MSB:s webbplats finns information som riktar sig till vårdnadshavare, arbets- eller uppdragsgivare samt till kommuner och andra omsorgs- och skolhuvudmän.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt