Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringsbeslut om vikarierande länsråd i Uppsala län

Ceclia Magnusson

Regeringen har i dag beslutat förordna Cecilia Magnusson, chefsjurist på Länsstyrelsen i Uppsala län, som vikarierande länsråd.

Förordnandet gäller från och med den 16 mars, då nuvarande länsråd Johan von Knorring tillträder sin nya tjänst som regiondirektör, och fram tills dess att ordinarie länsråd utsetts.

Länsrådet leder det dagliga arbetet på länsstyrelsen och är landshövdingens ersättare när denne inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande och anmälan av landshövdingen.

Kontakt