Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt stark befolkningstillväxt i Uppsala län

Människor

Uppsala län fick 7 359 nya invånare förra året. Med två procents befolkningstillväxt sticker Uppsala län ut som länet med den kraftigaste ökningen. Uppsala län är också det enda länet där folkmängden ökade i länets alla kommuner.

Statistiska centralbyrån, SCB, presenterade i dag, den 20 februari, sin befolkningsstatistik för riket. I Uppsala län ökade befolkningsantalet under 2019 med två procent, vilket ger ett invånarantal om 383 713. Störst befolkningstillväxt, procentuellt sett, står Uppsala kommun för. Näst störst är folkökningen i Enköpings kommun, följt av Håbo.

Den största faktorn bakom folkökningen för Uppsala län var en hög nettoinflyttning från övriga län i Sverige.

– För fjärde året i rad ökar Uppsala läns befolkning klart mest i landet. Det är glädjande att så många vill flytta hit och att samtliga kommuner i länet ökar. Det visar att Uppsala län är ett attraktivt län att leva, bo och arbeta i. Inte minst universiteten har en stor dragningskraft, kommenterar Göran Enander, landshövding i Uppsala län, den nya statistiken.

Göran Enander lyfter även fram att en stark befolkningstillväxt också innebär utmaningar av flera slag.

– Tillgång till hållbara kommunikationer och bostadsområden, samt lokaler för företag att etablera sig och växa i, är fortsatt strategiska frågor för framtiden.

Kontakt