Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I dag skrev 30 viktiga aktörer i länet under hållbarhetslöften för klimatet

Gruppfoto på de som undertecknat hållbarhetslöften för klimatet

Alla de undertecknande aktörerna samlade med landshövding Göran Enander i mitten. Foto: Göran Ekeberg

Länsstyrelsen har under hösten uppmanat samhällsviktiga aktörer – region, kommuner, företag och olika organisationer – att anta hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan. I dag skrev 30 av länets aktörer under löften vid en ceremoni på Uppsala slott ledd av landshövdingen.

Negativ påverkan på klimatet måste minska, inte bara på global och nationell nivå, utan även regionalt och lokalt. I Uppsala län är utmaningarna många. Fossila drivmedel måste fasas ut, användningen av energi bli effektivare och vår konsumtion mer medveten.

Under hösten har länsstyrelsen uppmuntrat aktörer i länet, så som kommunerna, Region Uppsala, universiteten, föreningar och privata aktörer, att teckna hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan. Undertecknarna förbinder sig därigenom att genomföra ett eget urval av åtgärder ur länsstyrelsens regionala åtgärdsprogram ”Färdplan för ett hållbart län”, som innehåller 21 prioriterade åtgärder.

I dag, den 22 november, undertecknade 30 samhällsaktörer hållbarhetslöften vid en ceremoni som leddes av landshövding Göran Enander. Bland undertecknarna fanns samtliga kommuner i länet. Alla har satt ambitiösa mål för sitt fortsatta klimatarbete.

– Det är viktigt att vi tar dessa steg för framtiden, och det är enormt glädjande att göra det i samverkan med andra aktörer i regionen, säger Tobias Arvidsson, kommundirektör i Håbo kommun.

Bland undertecknarna fanns även Uppsalas båda universitet och flera privata aktörer och företag så som bland andra Apotea, Sandvik Coromant, Naturskyddsföreningen, och Länsförsäkringar Uppsala.

Fordonsföretaget KGK/Autoexperten hade ingen möjlighet att närvara under själva ceremonin men kommer att underteckna sina löften vid ett senare tillfälle.

– Vi har tydliga visioner för vårt strategiska hållbarhetsarbete. Man måste våga ställa sig upp och säga att nuvarande arbete inte räcker. Alla i branschen måste göra det för att vi ska kunna överleva, säger Ann-Louise Karlsson, verksamhetsutvecklare på företaget.

Läs mer om miljömålsarbetet

Samtliga undertecknare av hållbarhetslöften för klimatet:

 • Uppsala kommun
 • Knivsta kommun
 • Enköpings kommun
 • Håbo kommun
 • Heby kommun
 • Tierps kommun
 • Älvkarleby kommun
 • Östhammars kommun
 • Uppsala vatten
 • Region Uppsala
 • UL
 • Uppsala universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Skogsstyrelsen
 • LRF
 • Energikontoret
 • Biogas öst
 • STUNS
 • Naturskyddsföreningen
 • Länsstyrelsen Uppsala län
 • Håbohus
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • Länsförsäkringar Uppsala
 • Skanska
 • Bring
 • KGK/Autoexperten
 • Apotea
 • Upplandsbygd lokalt ledd utveckling
 • GE Healthcare
 • Sandvik Coromant

Kontakt