Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Antibiotikan behöver skyddas för att den ska fungera även i framtiden

Spruta med antibiotika

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett allvarligt och växande hot mot såväl människors som djurs hälsa. Nu uppmärksammas frågan både i Sverige och i andra länder under den internationella antibiotikaveckan.

Världshälsoorganisationen WHO klassar antibiotikaresistens som ett av de tio största hoten mot människors hälsa globalt. Bakom antibiotikaveckan, World Antibiotic Awareness Week (18–24 november), står WHO och flera internationella organisationer. Syftet är att sätta fokus på vikten av att ha fungerande antibiotika i framtiden.

Sverige har en låg användning av antibiotika hos både människor och djur, internationellt sett. Därför har vi också en förhållandevis lägre förekomst av resistenta bakterier. Den svenska samverkansfunktionen med 25 myndigheter och organisationer inom sektorerna människors och djurs hälsa, livsmedel, miljö och forskning arbetar med frågan utifrån ett helhetsperspektiv. Länsstyrelsen är en av myndigheterna i samverkansfunktionen.

– Vi på länsstyrelsen har en viktig roll med antibiotikafrågor genom att genomföra kontroller på gård gällande läkemedel och kontroll och informationsinsatser till veterinärer och djurhållare, säger Elisabeth Schöning, chef för veterinärenheten vid länsstyrelsen i Uppsala.

Antibiotikaresistens är ett globalt problem för både folkhälsan och djurhälsan. Jämfört med många andra länder har Sverige ett gott läge. Men med en allt ökande rörlighet av djur, människor och livsmedel, är det viktigt med åtgärder för att begränsa antibiotikaresistens.

Länsstyrelsen samverkar med andra myndigheter, som till exempel Jordbruksverket, i antibiotikafrågorna. Ett exempel är förskrivningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i länet som kan följas och övervakas löpande av länsstyrelsen genom Jordbruksverkets databas.

– Vi har fört in en öppen dialog om antibiotikaanvändning bland veterinärer och djurhållare vi träffar och det har varit positiva reaktioner. Enligt min erfarenhet som en tidigare klinisk veterinär, så bygger mycket på följande: kunskap, samvete, etik och inte minst mod genom att våga testa att inte använda antibiotika när det inte ett måste, säger länsveterinär Mira Amin vid länsstyrelsen i Uppsala.

I Sverige står 25 myndigheter och organisationer inom sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön tillsammans bakom informationsinsatsen ”Skydda antibiotikan”. Syftet är att sätta ljus på hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla behöver hjälpa till att skydda den.

Kontakt