Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

100 år av svensk demokrati i fokus när förste vice talman besöker länet

Förste vice talman Åsa Lindestam i riksdagen

Förste vice talman Åsa Lindestam (S). Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Landshövdingen står värd när förste vice talman Åsa Lindestam (S) besöker Uppsala den 8–9 november. Besöket genomförs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för 100 år sedan. Uppsala universitet, Dag Hammarskjöldfonden och TRIS är några av hållpunkterna på programmet.

Under mandatperioden 2018–2022 firar Sveriges riksdag demokratins genombrott som skedde för 100 år sedan, då allmän och lika rösträtt för kvinnor och män infördes och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Detta uppmärksammas bland annat genom att talmannen och de vice talmännen besöker samtliga län i landet. Nu har turen kommit till Uppsala.

På fredag kommer förste vice talman Åsa Lindestam (S) till Uppsala för ett två dagar långt besök som landshövding Göran Enander står värd för. Åsa Lindestam kommer få inblick i flera olika viktiga demokratifrämjande verksamheter.

– Vi har i vårt program valt att fokusera på demokratibegreppet kopplat till inkludering och vill öppna för diskussion om hur vi kan arbeta för att utvidga demokratin till att omfatta även marginaliserade grupper. Demokratin är något vi ständigt måste värna och utveckla, säger Göran Enander.

Besök på Uppsala universitet, Dag Hammarskjöldfonden och föreningen TRIS, som arbetar mot hedersvåld och hedersförtryck, är några av de verksamheter som ska besökas. Som final på lördagen ska förste vice talmannen inviga utställningen ” Fira demokratin” på Upplandsmuseet.

– Riksdagen firar hela Sveriges demokrati, och jag ser fram emot besöket och vernissagen i Uppsala. Vi vill öka kunskapen om demokratins genombrott. Syftet är också att inspirera till samtal om vad demokrati är och om vilka utmaningar demokratin står inför, säger Åsa Lindestam.

Program för förste vice talmans besök 8–9 november

Fredag den 8 november

10.00 Seminarium om demokrati
Plats: Rosendalsgymnasiet

11.45 Lunch med eleverna i matsalen
Plats: Rosendalsgymnasiet

13.00 Symposium: Demokratins hälsa i dag – och i morgon?
Plats: Uppsala universitet, sal IV Universitetshuset
Arrangör: Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa, Sveriges riksdag och Utrikespolitiska föreningen vid Uppsala universitet

Anförande av Åsa Lindestam, förste vice talman (S).

Föreläsning ”Demokratins avgränsningsproblem: folket och rösträtten” av Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap och författare i antologin Demokratins framtid.

Panelsamtal med Katarina Barrling, docent i statsvetenskap och redaktör för Demokratins framtid, Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap, Folke Tersman, lärostolsprofessor i praktisk filosofi och Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Moderator Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt.

Frågestund.

15.15 Besök på Dag Hammarskjöldfonden
Plats: Dag Hammarskjöldfonden

Dag Hammarskjöldfonden arbetar med dialog och policyutveckling för hållbar utveckling och fred. Stiftelsen grundades 1962 av Sveriges riksdag till minne av Dag Hammarskjöld. Henrik Hammargren, chef för fonden, presenterar verksamheten med särskilt fokus på initiativ som främjar inkludering av marginaliserade grupper i freds- och utvecklingsprocesser. Besöket avslutas med en kransnedläggning vid Dag Hammarskjölds grav.

Lördag den 9 november

09.45 Studiebesök och demokratisamtal inom ramen för projektet Ge makten vidare
Plats: FUB Uppsala
Medverkande: Åsa Lindestam, förste vice talman (S), Lotte Sederholm, projektledare för Ge makten vidare, Mikael Waldén, Allmänna arvsfonden

11.30 Studiebesök på föreningen Tjejers rätt i samhället
Plats: TRIS, Tjejers rätt i samhället
Talesperson: My Hellberg, kanslichef

14.00 Invigning av utställningen ”Fira demokratin!”
Plats: Upplandsmuseet
Medverkande: Åsa Lindestam, förste vice talman (S), Daniel Wetterskog, museichef

14.30 Panelsamtal om demokrati
Plats: Upplandsmuseet, hörsalen
Medverkande: Åsa Lindestam, förste vice talman (S), Daniel Wetterskog, museichef, Helen Lindberg, statsvetare vid Uppsala universitet, samt representanter från Röda korsets ungdomsförbund i Uppsala

Kontakt