Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den 30 oktober börjar Havsörns mät- och indikeringsövning i fält

Geigermätare

Det blir två heldagar med övning i fält på landsbygden i Östhammars och Tierps kommuner inom ramen för kärnkraftsövningen Havsörn 2019. Genom mätning kartläggs vilka områden som drabbats av nedfall av radioaktiva ämnen.

Övningen utgår från Gimo herrgård och här övas förmågan att genom indikering och mätning kartlägga vilka områden som drabbats av nedfall av radioaktiva ämnen och hur höga nivåerna av joniserande strålning är i dessa områden.

På så sätt går det att bedöma hur hög dos av joniserande strålning man skulle få per år om man vistades regelbundet i ett drabbat område. Utifrån dessa fakta kan man vidta olika skyddsåtgärder och rekommendationer.

Förutom svenska aktörer som Uppsala brandförsvar, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Livsmedelsverket och Försvarsmakten (CBRNE) deltar även alla nordiska länder förutom Island. Det är första gången som de nordiska länderna övar tillsammans i fält utifrån ett så heltäckande scenario, med hela beslutskedjan inkopplad, som ingår i Havsörn 2019.

– Här övas förmågan till indikering och mätning och att ta emot och samverka med internationella aktörer i fält vid strålningsmätning. FN:s atomenergiorgan kommer att delta med expertteam, säger Jan Stangebye, övningsledare för övning Havsörn.

Onsdagen den 30 oktober till torsdagen den 31 oktober pågår övningen i fält på landsbygden i Östhammars och Tierps kommuner.

Kontakt