Publiceringsdatum: 24 oktober 2019

Beslut för miljöfarlig verksamhet Swerock AB

2019-10-22 Beslut om slutlig efterbehandling av Swerock AB:s sandtäkt

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 22 oktober 2019 beslutat att förlänga tiden inom vilken slutlig efterbehandling av Swerock AB:s sandtäkt på fastigheten Sävstaholm 7:2 i Vingåker kommun ska vara utförd till och med den 31 december 2022, i enlighet med villkor 12 i gällande tillstånd.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Uppsala län, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Kommunhuset, Nämndservice, Parkvägen 8 i Vingåker. Aktförvarare är Åsa Westerlund.

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 5 november 2019, då delgivning anses ha skett. Ange diarienummer 551-5043-19.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000