Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

23–24 oktober pågår 36 timmars- övningen – en del av Havsörn 2019

Bild. Östhammars kommun

Vart sjätte år övar Uppsala, som ett av landets tre kärnkraftslän, hanteringen av en kärnteknisk olycka. Nu är det Uppsalas tur och årets övning blir den största någonsin. Den 16 oktober inleddes övningen, i morgon börjar simuleringsövningen.

Havsörn 2019 blir landets största kärnkraftsövning någonsin. Den inleddes den 16 oktober med en larm- och uppstartsövning, där hela larmkedjan vid ett kärntekniskt haveri på Forsmark testades. Det momentet var det första av fyra i kärnkraftsövningen.

Då övades larm med skarpa nummer för att testa och säkerställa att rutinerna är korrekta. Larmövningen genomfördes på ett tillfredsställande sätt.

– Det är tryggt att veta att den regionala larmkedjan via ordinarie inkallelsesystem fungerar enligt plan, säger landshövding Göran Enander.

Havsörns största delövning är en simuleringsövning som pågår under 36 timmar den 23–24 oktober. 79 aktörer och uppemot 5 000 personer deltar i övningen. Delövningen består även av ett motspel som spelar alla de aktörer som skulle förekomma i en verklig händelse.

– Här övar vi uthållighet, samverkan och extern kommunikation, upprättar en samlad lägesbild och en gemensam inriktning för de åtgärder som ska vidtas, säger länsstyrelsens försvarsdirektör Jan Stangebye.

Övningen innehåller även en realistisk utrymning av delar av bofasta på Gräsö som tillhör den inre beredskapszonen. Här övar flera myndigheter, som Polisen och Kustbevakningen, tillsammans med runt hundra frivilliga. Evakueringen sker på torsdag den 24 oktober.

Den tredje delövningen inleds den 29 oktober och pågår under fyra dagar. Det är en mät- och indikeringsövning med värdlandsstöd. Här övas förmågan att kartlägga vilka områden som drabbats av nedfall av radioaktiva ämnen och hur höga nivåerna av joniserande strålning är. Expertteam från Finland, Danmark och Norge samt FN:s internationella atomenergiorgan, IAEA, deltar vid strålningsmätningen.

Hela övning Havsörn avslutas med en seminarieövning den 3 december. Fokus i den sista delövningen ligger på hanteringen av de långsiktiga konsekvenser av ett utsläpp kopplat till livsmedelsproduktion utifrån regionalt perspektiv två månader efter nedfall. Seminariet har över 140 deltagare.

Kontakt