Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen stärker skyddet för välbesökta reservatet Billudden

Strand i Billuddens naturreservat

I dag tog länsstyrelsen ett nytt beslut om naturreservatet Billudden i Älvkarleby kommun. Det nya beslutet innebär att skogsbruk nu är förbjudet i hela reservatet.

Billuddens naturreservat, beläget cirka tre kilometer nordost om Skutskär i Älvkarleby kommun, är ett av länets populäraste naturreservat. Här finns unika naturmiljöer av nationellt värde. Inom reservatet möts åsen, älven och havet. Landhöjning, vind och vatten har under århundraden skapat områdets ovanliga naturtyper.

I dag har länsstyrelsen fattat beslut om att stärka naturreservatets skydd. Nu är skogsbruk förbjudet i hela reservatet.

– Det känns bra att detta fantastiskt fina naturreservat, som är ett av länets mest välbesökta, nu har fått ett långsiktigt säkert skydd, säger Karin Wiklund, naturvårdshandläggare och reservatsbildare på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har också tagit fram en ny skötselplan som innehåller förslag till anläggning av nya stigar och naturvårdande skötsel av reservatet.

– Tack vare den nya skötselplanen får vi nu möjlighet att gynna områdets naturvärden genom till exempel bete och naturvårdsbränningar, vilket känns väldigt roligt, säger Pär-Ola Borgestig, naturvårdshandläggare och reservatsförvaltare på länsstyrelsen.

I Billuddens naturreservatet finns Uppsala läns längsta sandstrand. Här finns också långa stenstränder och ett klapperstensfält. Intill sandstränderna finns ett campingområde med möjlighet att hyra stugor, ställa upp husvagnar eller tälta. Möjligheten att vandra och bedriva friluftsliv i området är stort.

Kontakt