Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets älgjakt i länet inleds i dag

Älg som tittar in i kameran

I dag, den 14 oktober, inleds älgjakten i Uppsala län. Jakten kommer att pågå till och med den sista februari nästa år. Förra jaktsäsongen sköts över 2 000 älgar och inventeringar visar att älgstammen i länet minskar, vilket är målsättningen i älgförvaltningsplanen.

Älgjakten 2019/2020 sträcker sig från och med i dag och fram till och med hela februari månad för både älgskötselområden och licensområden. Dock med en rekommendation att inte skjuta vuxna hondjur i februari.

Älgbetesskadorna ligger över uppsatta mål, vilket innebär att älgavskjutningen har ökat på många håll och älgstammen minskat.

– Målet med älgförvaltningen i länet är att få en livskraftig älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna. Detta innebär att älgstammens storlek genom lämplig avskjutning ska anpassas till fodertillgången, skador på skog, de areella näringarna och trafiksäkerheten samt att älgjakten ska vara produktionsanpassad, säger Monica Eriksson, enhetschef på enhetens för vilt och hotade arter på länsstyrelsen.

Länet är indelat i fem älgförvaltningsområden. Tanken är att dessa avgränsar en älgpopulation med hjälp av barriärer i landskapet. I älgförvaltningsområdet samlas kunskap om de lokala förhållandena som påverkar älgförvaltningen.

– Hur många älgar som ska fällas styrs av målen i älgförvaltningsplanen. Inom älgförvaltningsområdet inventeras älgstammen och betesskador regelbundet och utvecklingen följs upp mot förvaltningsplanen, säger Monica Eriksson.

Den praktiska jakten bedrivs i huvudsak inom älgskötselområden som genom att omsätta sina skötselplaner bidrar till att målen i älgförvaltningsområdet,  uppfylls.

Jaktsäsongen 2018/2019 fälldes 2041 älgar i Uppsala län. Av dessa var 558 tjurar, 535 hondjur och 948 kalvar. Inventeringar visar att älgstammen minskar i länet, vilket är enligt målsättningarna i älgförvaltningsområdena. Variationerna är stora inom länet och varje enskilt älgförvaltningsområde har egna mål.

Information om årets älgjakt Öppnas i nytt fönster.

Statistik över resultatet av älgjakten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för älgförvaltningen inom Uppsala län 2018-2020 Öppnas i nytt fönster.

 • Får man gå ut och plocka svamp under älgjakten?
  Svar: Ja det får man. Klä dig gärna på ett sätt så att du syns väl, använd gärna en reflexväst. Tänk på att inte störa jakten om du stöter på jägare. Ge dig tillkänna och lämna därefter lugnt platsen. Jägarna känner till att andra kan röra sig i skogen och ska ta hänsyn till det med stort säkerhetstänk. Men det är bra att känna till att många jägare bedriver älgjakt särskilt de första två älgjaktveckorna.
 • Var hittar man statistik över resultatet av älgjakten?
  Svar:
  www.algdata.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns statistik från hela landet. Där kan man även följa resultatet för årets jakt.
 • Hur vet man vilket älgförvaltningsområde man befinner sig i?
  Svar:
  länsstyrelsens webbplats kan man se hur länet är indelat.
 • Var hittar man fakta om älgförvaltningen?
  Svar:
  SLU har tagit fram utbildningsmaterial som finns tillgängligt på deras hemsida. Länkar finns via älgdata.
 • Hur vet man hur skadesituationen ser ut i sitt område?
  Svar:
  Skogsstyrelsen lägger ut resultatet på sin hemsida. Inventeringsmetoden heter ÄBIN och står för ÄlgBetesInventering. Länk finns via älgdata.

Kontakt