Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse i Uppsala län för att teckna hållbarhetslöften för klimatet

Södra tornet på Uppsala slott

De hållbarhetslöften som länets aktörer ingår med länsstyrelsen kommer att undertecknas vid en ceremoni på Uppsala slott den 22 november.

I dag inleds en global klimatvecka och på måndag hålls FN:s klimattoppmöte i New York. Regionalt leder länsstyrelsen arbetet med att uppnå Sveriges miljömål. Länets aktörer uppmanas att teckna hållbarhetslöften med länsstyrelsen. Intresset är stort – över 20 aktörer har hittills sagt ja till att ingå löften för klimatet.

I dag inleds en global klimatvecka som uppmärksammar behovet av minskad klimatpåverkan på alla nivåer – från globala överenskommelser som Parisavtalet och EU-gemensamma åtgärder till nationella, regionala, lokala och individuella åtaganden.

Länsstyrelsen arbetar med att realisera de nationella miljömålen för länet och stärka lokala aktörers möjligheter till en påskyndad omställning. Som ett led i detta arbete har länsstyrelsen uppdaterat länets klimat- och energistrategi. Därtill har ett åtgärdsprogram, med 21 prioriterade åtgärder för minskad klimatpåverkan, tagits fram.

För att stärka genomförandet av programmet uppmanas länets kommuner, myndigheter, organisationer och privata aktörer att teckna hållbarhetslöften med länsstyrelsen. Genom detta förbinder sig undertecknaren att genomföra ett eget urval av åtgärder ur programmet.

Över 20 samhällsaktörer i länet har hittills uttryckt en avsikt att teckna hållbarhetslöften. Löftena undertecknas vid en ceremoni som ska äga rum på Uppsala slott den 22 november.

– Att teckna hållbarhetslöfte ser vi som ett sätt att synliggöra kommunens klimat- och energiarbete och hjälper oss framåt i det egna arbetet, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande i Enköpings kommun.

Även på Länsförsäkringar Uppsala har man valt att teckna hållbarhetslöfte.

– Vi ser hur skadekostnaderna för översvämningar, bränder och stormar ökar. Vårt viktigaste klimatarbete handlar om att hjälpa våra kunder att förebygga och minska effekten av skador.
Koldioxid­utsläppet för en brand i en normal villa är 25 ton, säger Ulrica Hedman, vd för Länsförsäkringar Uppsala.

– Vi på Länsförsäkringar Uppsala hoppas på fler samarbeten mellan näringsliv, kommuner och regionen kring detta. Tänk vad vi skulle kunna åstadkomma om vi gör det tillsammans!


Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan Öppnas i nytt fönster.

Länets arbete med hållbarhetslöften Pdf, 144.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt