Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd att undersöka mark utanför Florarnas naturreservat

Öster om Finnsjön och Florarnas naturreservat

Bergsstaten har lämnat undersökningstillstånd enligt minerallagen i ett område som angränsar till Florarnas naturreservat i Tierps och Östhammars kommuner. Området ligger direkt öster om Finnsjön och Florarnas naturreservat.

Med anledning av att det i förra veckan förekom felaktiga uppgifter i media vill Länsstyrelsen Uppsala län förtydliga att Florarnas naturreservat inte berörs av undersökningstillståndet. Tillståndet gäller endast undersökning, som är ett första steg i en lång och omfattande prövningsprocess för eventuell mineralbrytning.

Länsstyrelsen och kommunerna har haft möjlighet att yttra sig över ansökan. Länsstyrelsen har inte haft synpunkter på effekter av en eventuell brytning, utan endast på själva undersökningen. Länsstyrelsen gör dock i sitt yttrande ingen bedömning av påverkan på naturmiljön, då det i ansökan inte specificeras hur detaljkarteringen och provtagningen av bergarter med mera ska göras. Däremot understryker myndigheten att lagstiftning måste följas, som till exempel artskyddsförordningen, biotopskydd och markägarrätt.

Läs mer på Bergsstatens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., om undersökning av berggrund i syfte att utvinna mineralfyndigheter:

Undersökningstillstånd – vad är det? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt