Publiceringsdatum: 4 september 2019

Senast uppdaterad: onsdag 4 september, 16.43

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Beslut 29 augusti 2019 om avslag på ansökan om tillstånd att bedriva täkt av berg och grus på fastigheten Låttra 3:3 i Vingåkers kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 29 augusti 2019 beslutat att meddela M4 Gruppen AB avslag på ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att bedriva täkt av berg och grus på fastigheten Låttra 3:3 i Vingåkers kommun.
Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och vid
Nämndservice i Vingåkers kommun, Kommunhuset, Parkvägen 8 i Vingåker. Aktförvarare är Åsa Westerlund. Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 12 september 2019,
då delgivning anses ha skett. Ange diarienummer 551-2678-2018.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000