Publiceringsdatum: 16 juli 2019

Senast uppdaterad: tisdag 16 juli, 14.19

Algblomning i badviken?

Våg i havet

Under sommaren blommar ofta växtplankton (mikroskopiska alger) i både sjöar och hav, särskilt när vädret är varmt och lugnt under sommaren. Algblomning är naturliga i alla vatten, men de problematiska blomningarna har ökat på grund av våra utsläpp av växtnäringsämnen från avlopp och jordbruk.

Vid kraftig algblomning färgas ytvattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt och det är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton. Alger kan ansamlas snabbt till lokala blomningar om vädret är gynnsamt men de kan även blandas ut och försvinna vid blåst. 

Hos oss är det framför allt cyanobakterier (blågrönalger) som ansamlas i stora mängder och några av dem kan bilda gifter (toxiner) som är skadliga för människor och djur. Hud- och ögonirritationer kan uppstå vid kontakt med blommande vatten och om man får i sig vatten kan det leda till algförgiftning illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och/eller feber, men även påverkan på lever, njurar och muskler.

Just nu pågår en algblomning vid badplatserna i Fjällnora och Uppsala kommun avråder från bad där. I Stockholms skärgård har algblomning rapporterats från flera områden.

Råd vid algblomning

  • Undvik bad eller onödig kontakt med vatten som visar tydliga tecken på kraftig algblomning, det vill säga då vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger.
  • Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller båe husdjur och tamboskap som hundar, får, kor och hästar.
  • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.
  • Ring vårdguiden, 1177, giftinformationscentralen, 010-456 67 00, eller uppsök vård om du misstänker algförgiftning. Kontakta även kommunens miljö- och hälsoskyddskontor som kan testa vattntet.

Mer information

Badplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se aktuell information om algblomning och badvattenkvalitet vid svenska större badplatser.

Meddela kommunens miljökontor om du upptäcker kraftiga algblomningar. Algblomning i havet kan rapporteras till Länsstyrelsernas informationscentralerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som uppdaterar läget.

Sjukvården (1177) ger råd om hur du ska agera om du svalt eller badat i algbemängt vatten. Symtom och råd vid algförgiftninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), om algtoxinpåverkan på djulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterr.

Om du vill läsa mer

Broschyr om algblomninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från länsstyrelsen.

Frågor och svar om algblomninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från länsstyrelsen.

Kontakt