Risk för vattenbrist i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I dag träder en ny tobakslag i kraft

Skylt som visar att rökning är förbjudet

Tobak är ett av våra största folkhälsoproblem. I dag, den 1 juli, träder den nya tobakslagen i kraft. Det innebär att förbudet av rökning i många offentliga miljöer utökas och att en tillståndsplikt införs för försäljning av tobaksvaror. Lagen syftar till att minska bruket av tobak och liknande produkter och till att motverka illegal handel med tobak.

Från och med i dag gäller en ny tobakslag i Sverige. Den nya lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är relaterade till bruk av tobak och liknande produkter, samt att motverka illegal handel med tobak.

Den nya lagen utökar rökförbudet i flera offentliga miljöer, så som lekplatser, idrottsanläggningar, uteserveringar, framför ingångar till sjukhus och köpcentrum och andra lokaler som omfattas av rökförbud.

– Man utökar rökförbudet eftersom rökning kan antas begränsa tillgängligheten för personer som inte vill utsättas för tobaksrök, samt för att skydda barn, unga och allergiker. Tanken är att en minskning av den sociala exponeringen för rökning är en viktig åtgärd för att avnormalisera rökning, säger Linnea Öhrvik, länsjurist.

Lagen innebär också att det införs en tillståndsplikt för att bedriva detaljhandel och partihandel med tobaksvaror och att tillstånd måste sökas hos kommunen. Senast den 1 november 2019 måste ansökan vara inkommen. De som redan anmält försäljning får fortsätta fram till det datumet, men måste ha ansökt till dess för att få fortsätta.

– Att det införs en tillståndsplikt ser vi som en stor förändring med den nya lagen. Man uppskattar att skattebortfallet från den illegala handeln med tobaksvaror uppgår till drygt 1,3 miljarder kronor, säger Linnea Öhrvik.

Kontakt