Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens nya försvarsdirektör: "Det är ärofyllt att få förtroendet"

Tillträdande försvarsdirektör Jan Stangebye


Den 12 augusti tillträder Jan Stangebye som försvarsdirektör vid länsstyrelsen. Sedan ett och ett halvt år arbetar Jan Stangebye som samordnare för statlig räddningstjänst och krisberedskap på länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap.

Ny försvarsdirektör vid Länsstyrelsen Uppsala län blir Jan Stangebye. Han tillträder tjänsten den 12 augusti och kommer samtidigt att axla rollen som chef för enheten för samhällsskydd och beredskap, där han sedan oktober 2017 varit anställd som samordnare för statlig räddningstjänst och krisberedskap.

Sedan våren 2018 är han också projekt- och övningsledare för länsstyrelsens stora kärnkraftsövning Havsörn 2019, vilken kommer att genomföras under hösten.

Jan Stangebye har tidigare arbetat som rådgivare och övningsledare inom nukleärt säkerhetsskydd för FN:s internationella atomenergiorgan, IAEA, och under sex år som biträdande säkerhetsskyddschef vid Svensk kärnbränslehantering.

– Det är både spännande och ärofyllt att få förtroendet att bli försvarsdirektör. Att få leda enheten för samhällsskydd och beredskap och representera länet i totalförsvarsfrågor i en tid av omfattande förändringar i vår omvärld innebär både stora möjligheter och stora utmaningar, säger Jan Stangebye.

Johan von Knorring, länsråd och i dagsläget tillförordnad försvarsdirektör, välkomnar rekryteringen.

– Arbetet inom försvars- och beredskapsområdet är ett av länsstyrelsens viktigaste uppdrag. Med sin bakgrund och sina personliga egenskaper kommer Jan Stangebye bidra med betydelsefull kompetens för att leda länsstyrelsens förmågeutveckling inom området, säger han.

Kontakt