Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen: ”Det behövs en bred bostadssocial utredning”

Illustration på en nyckelring föreställande ett hus

Pressmeddelande 2019-06-14

Utmaningen för länets kommuner att klara bostadsförsörjningen för alla kvarstår. I 2019 års regionala bostadsmarknadsanalys föreslår länsstyrelsen därför att regeringen tillsätter en bostadssocial utredning.

Alla länets kommuner rapporterar fortsatt bostadsbrist. Det trots de senaste årens höga byggtakt. En stor utmaning för kommunerna är att klara bostadsförsörjning för alla. Länsstyrelsen har därför ett särskilt fokus på bostadsförsörjningen för särskilda grupper i årets regionala bostadsmarknadsanalys som presenteras i dag.

Trots den inbromsning som har skett på bostadsmarknaden sedan hösten 2017 kan länsstyrelsen konstatera att kommunerna uppger att förväntat påbörjande av bostäder för 2019–2020 håller en fortsatt hög nivå.

– De främsta utmaningarna är inte byggvolymen i sig, utan att producera bostäder som håller en prisnivå som olika hushåll har råd att efterfråga, säger Karin Lindeberg, bygg-och bostadshandläggare på länsstyrelsen och huvudförfattare av bostadsmarknadsrapporten.

Arbetet med att klara en bostadsförsörjning för alla kommer att kräva stor ansträngning av kommuner, aktörer på bostadsmarknaden samt staten. Länets kommuner är medvetna om problematiken, vilket bland annat märks genom att samtliga kommuner nu har antagna riktlinjer för bostadsförsörjning, samt att fyra av länets kommuner har påbörjat en revidering av sina riktlinjer.

– Att säkerställa att det som planeras och byggs tillgodoser olika gruppers behov är en stor och central utmaning. Vi föreslår därför att regeringen tillsätter en bred bostadssocial utredning med ett långsiktigt perspektiv för att trygga en bostad för alla, säger landshövding Göran Enander.

Här finns hela rapporten att läsa. Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt