Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets kommuner satsar på alkoholfria skolavslutningar

Tonårsflicka med gymnastikskor

I veckan har Uppsala läns gymnasieelever tagit studenten. Nästa vecka är det grundskolans tur att springa ut på sommarlov. På högstadiet kan skolavslutning innebära att testa alkohol – för några får festandet förödande konsekvenser. Länets kommuner arbetar nu för att ännu fler tonåringar ska avstå alkoholen.

I Sverige har tonåringars alkoholkonsumtion gått ned de senaste decennierna. Men fortfarande uppger var fjärde niondeklassare att de har testat alkohol det senaste året.

Mattias Lindh, som arbetar som assisterande ANDTS-samordnare på länsstyrelsen i Uppsala, tycker att trenden är positiv och värd att lyfta fram. Men han menar samtidigt att vi måste fortsätta arbeta för att färre unga människor ska riskera att hamna i alkoholmissbruk.

– Tydliga signaler från vuxenvärld och myndigheter som visar på vikten av en låg alkoholkonsumtion, eller ingen konsumtion av alkohol alls, är viktigt i det förebyggande arbetet, säger han.

Länsstyrelsen samordnar länets alkoholförebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommunerna. Just nu arbetar kommunerna med att informera om och förbereda sig på skolavslutningarna nästa vecka. På flera sker positiva initiativ för att få tonåringar att välja bort alkohol i samband med firandet.

I Enköping görs till exempel fältvandringar och utskick till tonårsföräldrar. Men sedan fyra år tillbaka har man även ett arrangemang där kommunens kultur- och fritidsförvaltning hyr en biografanläggning och visar filmer för högstadie- och gymnasieelever från tidig kväll till klockan halv två på natten. Arrangemanget är drogfritt och kostnadsfritt och för att komma in måste man blåsa i alkomätare.

– Förra året hade vi 1 150 incheckningar till filmerna och cirka 550 unika individer på plats. I snitt såg varje deltagare två filmer var, säger Carl Gynne, brotts- och drogsamordnare på Enköpings kommun.

Kommunens bild är att det numera är försvinnande lite berusning bland minderåriga vid skolavslutningarna. De två sista åren har man bara hittat enstaka personer som varit påverkade av antingen alkohol eller narkotika i samband med firandet, berättar Carl Gynne.

– Vi upplever att vi och Polisen har en samstämmig bild av att det numera är betydligt lugnare skolavslutningar än tidigare. De få individer som blåser rött i alkomätaren får direkt möjlighet att möta en vuxen person, en pedagog eller någon från socialtjänsten, som tar samtalet. Vi är mycket nöjda med den här lösningen.

Även i länets övriga kommuner pågår förebyggande arbete. Uppsala kommun förbereder insatser som involverar socialarbetare i fält, poliser, polisvolontärer och nattvandrare både till fots och på motorcykel, ihop med frivilligorganisationer som Röda korset. I Knivsta och Håbo kommuner har man tagit fram eget informationsmaterial som riktar sig till tonårsföräldrar.

– Det är positivt att se att kommunerna arbetar aktivt med frågan. Att de erbjuder populära drogfria alternativ ger ungdomar möjlighet att avstå alkohol de kanske inte själva vill dricka, och visar hela samhället att alkohol och fest inte behöver hänga ihop, säger Mattias Lindh.

Kontakt