Publiceringsdatum: 3 juni 2019

Tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Beslut om tillstånd för Atlas Copco Industrial Technique AB till tillverkning av verktyg

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 23 maj 2019 beslutat att meddela Atlas Copco Industrial Technique AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till tillverkning av verktyg med maskinell bearbetning, våttrumling och ytbehandling på fastigheten Vallskoga 37:3 i Tierps kommun.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och på Tierps kommun, Kundtjänst, Centralgatan 7 i Tierp. Aktförvarare är Åsa Joelsson.

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 6 juni 2018, då delgivning anses ha skett. Ange diarienummer: 551-3768-18

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000